Vajdasági Magyar Művelődési Intézet

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara
Institute for Hungarian Culture in Vojvodina

A Magyar Nemzeti Tanács és a Vajdaság Autonóm Tartomány alapításában működő, zentai székhelyű Vajdasági Magyar Művelődési Intézetnek mint állami és országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési intézménynek a létrehozása (2005, 2008) azoknak az új igényeknek a jelentkezését jelezte, amelyek immár a vajdasági magyar szellemi élet teljessé tételét szorgalmazták, s új értéket jelentettek a szellemiség alakulásában és autonómmá válásában. A teljesség igényében jelölhetjük meg azt az új minőséget, amelynek az volt a célja, hogy a vajdasági magyar nemzeti közösséget már átfogó, a legtöbb esetben mozgalmi jellegű kulturális szerveződésekkel közösen a kultúra és a tudományosság minden olyan területén, ahol önálló kisebbségi intézmények nem vagy csak később hozhatók létre (könyvtárak, múzeumok, levéltárak, műemlékvédelem stb.), az intézet felvállalja az ott folyó munkának az irányítását és/vagy segítését, mégpedig az egész régióra kiterjedő közművelődési tanácsadással és szolgáltatásrendszerrel.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet vezető és kezdeményező a vajdasági magyar közgyűjteményi és információs szolgáltatásokban; a magyar közművelődési élet egyik főszervezője és a tudományos kutatások kezdeményezője és vezetője. Feladata a vajdasági magyar nemzeti közösség kultúrájának dokumentálása, kutatása és bemutatása; szakkönyvtárak és internetes adatbázisok kialakítása és működtetése; szakmai képzések, illetve tudástranszfer; információszolgáltatás, tanácsadás; a kulturális értékek bemutatása, társadalmi hatásának, a művelődési intézmények változásának vizsgálata; a művelődő közösségek tevékenységének elemzése, ezek fejlődését szolgáló kísérletek végzése; továbbá egyéb tudományos és közművelődési szolgáltatások.

A Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben sikerült:

  • kialakítani egy vajdasági magyar könyv-, kép-, mozgókép-, kézirat- és levéltári gyűjteményt, ún. dokumentációs központot, amelyben mint kutatási térben a legkorszerűbb műszaki feltételek segítik a tudományos és egyéb kutatómunkát;
  • országos információs adatbankot működtetni, szakmai információkat gyűjteni, közérdekű felhasználásukat elősegíteni;
  • magyar közművelődési információs hálózatot üzemeltetni;
  • megszervezni a könyvtárosok, a közművelődési szakemberek, a helytörténészek, a pedagógusok, az amatőr színjátszók és rendezők képzését és továbbképzését, valamint szakmai igényeinek kielégítését (Kapocs Könyvtári Csoport, dráma- és szakirodalomtár, közvetlen tanácsadás és segítségnyújtás);
  • elősegíteni a kulturális közösség- és településfejlesztő tevékenységeket több szórványközösségben is;
  • folyamatosan működtetni a vajdasági művelődési portált és a Vajdasági Magyar Digitális Adattárt (www.vmmi.org; http://adattar.vmmi.org);
  • az intézet feladatkörébe tartozó területeken hazai magyarországi, Kárpát-medencei és nemzetközi kapcsolatokat ápolni;
  • jelentős tudományos kutatói és kiadói tevékenységet folytatni (2010 végéig csaknem félszáz könyv és CD-ROM megjelentetése).

Az intézmény négy kiemelt fejlesztési területe (1) a vajdasági magyar kultúra közösségteremtő és -építő szerepének erősítése; (2) a vajdasági magyar nemzeti közösség tárgyi és szellemi kulturális örökségének gondozása; (3) a vajdasági magyar kulturális alkotás, azaz a kortárs kultúra korszerű intézményi feltételeinek segítése; és (4) az esélyegyenlőség biztosítása – különös tekintettel a vajdasági szórványmagyarságra – a kulturális javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférésben, mégpedig a nyitott kultúra eszközrendszerével.

Az Intézetben sikerült: kialakítani egy vajdasági magyar könyv-, kép-, mozgókép-, kézirat- és levéltári gyűjteményt, ún. dokumentációs központot, amelyben mint kutatási térben a legkorszerűbb műszaki feltételek segítik a tudományos és egyéb kutatómunkát; országos információs adatbankot működtetni, szakmai információkat gyűjteni, közérdekű felhasználásukat elősegíteni; magyar közművelődési információs hálózatot üzemeltetni; megszervezni a könyvtárosok, a közművelődési szakemberek, a helytörténészek, a pedagógusok, az amatőr színjátszók és rendezők képzését és továbbképzését, valamint szakmai igényeinek kielégítését (Kapocs Könyvtári Csoport, dráma- és szakirodalomtár, közvetlen tanácsadás és segítségnyújtás); elősegíteni a kulturális közösség- és településfejlesztő tevékenységeket több szórványközösségben is; folyamatosan működtetni a Vajdasági Magyar Művelődési Portált és a Vajdasági Magyar Digitális Adattárt; az intézet feladatkörébe tartozó területeken hazai magyarországi, Kárpát-medencei és nemzetközi kapcsolatokat ápolni; jelentős tudományos kutatói és kiadói tevékenységet folytatni (2011 végéig több mint félszáz könyv és CD-ROM jelent meg az Intézet gondozásában). Az intézet feladatkörének ellátásához csaknem teljesen felszerelt: bútorzata teljes, műszaki felszereltsége pillanatnyilag korszerű, viszont már most nagy raktározási gondokkal küzd.

Intézményünk a Vajdasági Művelődési Intézeten kívül még négy, hasonló feladatok ellátására alapított tartományi intézménnyel, a horváttal, a románnal, a ruszinnal és a szlovákkal, közösen alakítja munkáját és együttműködését. Az intézet alapító tagja a tevékenységében hat közép-kelet-európai országra (Horvátország, Románia, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Ukrajna) kiterjedő Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztalnak is, amely a közös múlt és az egységesülésre törekvő jelen újragondolásának szándékával jött létre. Ennek a sajátos intézményhálózatnak a célja a regionális sajátosságok megőrzése mellett a Kárpát-medencei magyar identitástudat erősítése a közművelődés eszközeivel; együttes közművelődési gondolkodásmód és közös cselekvés kialakítása képzésekben, művelődéskutatásban, jövőtervezésben, módszertani központok létrehozásában; a közös szakmai minimum megfogalmazása egy közös magyar információs hálózat kialakításával és működtetésével, továbbá naprakész információk szolgáltatásával nem feledkezve meg a multikulturális környezet lehetőségeinek hasznosításáról sem.

Az elmúlt évek legjelentősebb projektumai:a Kalangya(1932–1944), a Híd(1934–1940, 1945–) és a Létünk(1971–) című délvidéki folyóiratok teljes digitalizálása; a Zentai Városi Múzeum Tóth József Alapítványának több száz képzőművészeti alkotásból álló, a vajdasági kortárs magyar képzőművészet egyik legteljesebb gyűjteményének digitalizálása; a Vajdasági Magyar Művelődéstörténeti Lexikon (2009–) szócikkeinek kidolgozása; közművelődési és tájékoztatási hálóépítés (2008–); a Délvidéki Soroló, az Emlékezet és a Kronológia című kiadói sorozatok elindítása (2010–) stb. Konferenciák: A Kárpát-medencei Népzenekutatók VII. Konferenciája (2006), Délvidék/Vajdaság társadalomtudományi műhelytalálkozó (2006), Bennünk élő múltjaink Kárpát-medencei társadalomtudományi konferencia (2007), „Ezt az ereklyét…” Kárpát-medencei olvasáskutatási konferencia (2008), Egyén és közösség nemzetközi interdiszciplináris társadalomtudományi konferencia (2010). Kutatások: a délvidéki magyarság népzenéje (2006–), Magyarok a Vajdaságban címmel kronológiakutatás (2008–), az 1941–1948-as időszakra vonatkozó szerbiai levéltári kutatások és visszaemlékezés-gyűjtés (2011–). Szakmai találkozók, képzések: Kárpát-medencei Kulturális Fórum (2006–), Vajdasági Magyar Amatőr és Diákszínjátszók Tábora (2008–), Vajdasági Magyar Helytörténészek Szemináriuma (2006–), könyvtárosok akkreditált képzése (Euro-Téka Szabadegyetem), akkreditált pedagógus-továbbképzések (2010–). A kortárs művészetek bemutatása és népszerűsítése: Énekelt Versek Zentai Fesztiválja (2006–), Kárpát-medencei irodalmi, képzőművészeti, fotó- és filmszakmai programok, találkozók (2009–).

 

Az intézet alkalmazottai:Bauerfeind Zoltán általános és pénzügyi szervező (zoltan@vmmi.org), Gondi Martina kommunikációs szakmunkatárs (martina@vmmi.org), Hajnal Jenő igazgató (jeno@vmmi.org), Halasi Mónika dokumentarista, digitalizáló technikus (monika@vmmi.org), Hugyik Richárd titkár (richard@vmmi.org), Juhász Gyula népzenei archivista (gyula@vmmi.org) Kaszás Angéla könyvtáros, tájékoztatási szakmunkatárs (zangi@vmmi.org), Lódi Andrea drámapedagógus (andrea@vmmi.org), Nagy Abonyi Péter dokumentarista, digitalizáló technikus (pegya@vmmi.org) Novák Ferenc dokumentarista, digitalizáló technikus (ferenc@vmmi.org).

24400 Zenta/Senta, Posta utca 18.

Telefon: +381 (24) 816 790

Telefax: +381 (24) 816 390

Mobil: +381 (63) 111 6856, +381 (63) 563 115

Villámpostacím: info@vmmi.org

Honlapcím: www.vmmi.org

 

Törzsszám: 08891893

Adószám: 105720345