Civil Konzultatív Testület

Civil Konzultatív Testület hatáskörei

A Civil Konzultatív Testület a vajdasági magyar civil szféra működéséért  felelős munkatestület. Ennek körébe tartoznak azon kezdeményezések, amelyekben a polgárok önkéntesen vesznek részt érdekeik és értékeik megjelenítése, védelme érdekében, és amely kezdeményezések az államtól függetlenül, autonóm módon működnek.

A civil kezdeményezések és szervezetek által megvalósított programok  hatékonyságát  kívánja előmozdítani a Testület.  Fontos feladata a vajdasági magyar szervezetek tevékenységének egymásközötti összehangolása, de legalább ennyire jelentős a szerbiai és nemzetközi civil szervezetekkel történő rendszeres egyeztetés, beépülés a már meglévő stratégiákba annak érdekében, hogy a vajdasági magyar civil szféra minél jobban beágyazódjon a társadalomba és a rendelkezésére álljanak a hivatalos kommunikációs és támogatási csatornák is.

A testület célja az is, hogy a magyar civil társadalom teljes katasztere egységes formába kerüljön, mely megkönnyíti a jövőben a támogatási- és kommunikációs rendszer kidolgozását és azok alkalmazását; hogy ezek a civil szervezetek minél több tartalmas programot és minőségi rendezvényt szervezzenek meg növelve ezzel az ún. harmadik szektor szerepét és érdekérvényesítő képességét;de legalább ennyira fontosak a civil szervezetek által szervezett identitás-megőrző programok és a különböző tematikájú felzárkóztató képzések is.

A Civil Konzultatív Testület elsősorban mint javaslattevő testület van jelen, mely a Tanács elé terjeszti mind a civil fejlesztési stratégiát és pénzügyi javaslatait, mind az idevágó jogszabályok módosítását.


Vajdasági Magyar Civil Stratégia 2012-2018.


Zárónyilatkozat


Civil Konzultatív Testület tagjai


A testület által elfogadott javaslatok