Kulturális Bizottság

Kulturális Bizottság hatáskörei

 

A magyarság kulturális sajátosságainak és önazonossága  megőrzése és fejlesztése érdekében  a Kulturális Bizottság rendkívül átfogó tevékenységet fejt ki. Amellett, hogy javasolhatja a Magyar Nemzeti Tanácsnak a művelődési intézmények, rendezvények vagy kulturális ingatlanok és ingóságok kiemelt jelentőségűvé nyilvánítását, és ezután az alapítói jogok teljes vagy részbeni átvételét; úgyszintén indítványozhatja, hogy a Tanács maga alapítson hasonló, a nemzeti identitás megtartását célzó intézményeket. Azáltal, hogy egy szervezet kiemelt jelentőségűvé válik nemcsak a Vajdaságban élő, hanem az egyetemes magyarság számára is, a Bizottság jogot nyer, hogy javaslatot tegyen az igazgató- és felügyelő bizottsági tagokra vonatkozóan, illetve, hogy véleményezze azokat. Ezenfelül a bizottságoknak beleszólási joga van azon területrendezési tervek tartalmában is, amelyek a vajdasági magyarság számára jelentős tárgyi emlékeket érintik.

Mivel az alapvető cél a kulturális hagyományok és értékek ápolása, a Kulturális Bizottság pártfogolja a művészi alkotómunkát, a magyar közösség ilyen jellegű szerveződéseit, javasolja az illetékes szerveknél a kiemelkedő művelődési szakemberek, művészek, alkotócsoportok  kitüntetését, illetve dönt a kulturális pályázatok kiírásáról és elbírálásáról. Így a segítség anyagi alakot is ölt, és nem marad csak az eszmei támogatottság szintjén.

A Bizottság elemző-, értékelő munkája alapján a MNT megteszi azokat az intézkedéseket, akár jogszabály módosításról, akár az intézmények vezetőinek kinevezérésől vagy felmentéséről, vagy a munkaprogram és jelentések elfogadásról legyen is szó, melyek a kulturális élet és az intézmények fejlesztését szorgalmazzák. A vajdasági magyarság különböző kulturális igényeinek megvalósulása megkívánja bizonyos intézmények, javak felújítását, újjáépítését, mely koncepciónak kidolgozása szintén a Kulturális Bizottság feladata.


Kulturális Bizottság tagjai