Hét Nap Lapkiadó Kft.

Több mint hatvan évvel ezelőtt, húsvét tájékán, pontosan 1946. április 5-én látott napvilágot a 7 Nap  - akkor még a hetest számmal írták -  első száma. Erre a lapra azt is szokás mondani, hogy a délvidéki magyarság leghányatottabb sorsú újságja. Amelyből, volt úgy – micsoda bolond világ, micsoda sajtótörténeti kuriózum! --, hogy három is megjelent egyszerre. A jobb sorsra érdemes olvasó nem győzte kapkodni a fejét, no, most melyiket vásárolja meg? Oda is lett a sokak által irigyelt ötvenezres átlagpéldányszám, a hetilap sokszor a megszűnés peremére sodródott.

A történetéről röviden: a hetilap Újvidéken jelent meg, majd 1953-ban Szabadkára költözött, azóta is ott van a székhelye. 1984-től magazin jellegű. 1993 augusztusában, a háborús, inflációs években megszűnik a 7 Nap, majd a lap privatizációja után, ugyanabban az évben, novemberben Új Hét Nap címmel, vajdasági magyar hetilap megjelöléssel újraindul. Alig egy év múlva, 1994 augusztusától, az Új Hét Nap szerkesztőségének egy része Szabad Hét Nap címmel, ugyancsak vajdasági magyar hetilap megjelöléssel új lapot ad az olvasóknak. Ennek az utóda tulajdonképpen a mai Hét Nap, de ez sem alakult ilyen egyszerűen. Ekkor következett be a már említett korszak, amikor egy időben három hetilap is piacon volt szinte ugyanazzal az elnevezéssel. Aztán sokáig kettő, az egyiket a milosevityi diktatúra vajdasági helytartói éltették és támogatták, hogy 2000 októbere után a lap életében is bekövetkezzen a letisztulás: végre csak egy maradt belőle, az egyetlen, az igazi, amelyet csak az olvasó vásárolhat meg. Minden szerdán. 2004-ben a hetilap alapítója a Magyar Nemzeti Tanács lett, kiadja a Hét Nap Lapkiadó Kft.

A szerkesztéspolitikája alapján igyekszik helyt adni mindenfajta véleménynek, de amiben nem enged, és ezt a szerkesztőség hathatós támogatásával teszi, az a magyar szellemisége. A Hét Nap nem csak egy magyar nyelvű hetilap, nem csak az egyik magyar nyelvű hetilap a Vajdaságban, hanem magyar szellemiségű is.

ELÉRHETŐSÉG

 • Levélcím: Hét Nap szerkesztősége, 24000 Szabadka / Subotica, Lazar Nešić tér 1/VI. Pf. 75
 • Telefonszámok:
  (024) 555-181, 555-856
 • Lapterjesztés: 525-190
  Telefaxszámok: (024) 555-367 és 556-656
 • Honlap: www.hetnap.rs
 • E-mail-cím: office@hetnap.rs
 • Főszerkesztő: Tomek Viktor
 • Igazgató: László Edit