mgr. Horvát Endre

Ft. mgr. Horvát Endre 1974-ben született Óbecsén, Moholon nőtt fel.
A szegedi Teológiai Főiskoláról tanulmányainak második éve után tanárai ajánlásával Rómába került, a Germanicum-Hungaricum kollégiumba, és ott folytatta teológiai tanulmányait. 2003-ban pappá szentelték, ezután még egy évet töltött Rómában, ahol a Gergely Egyetemen megszerezte a teológiai magiszteri fokozatot biblikus teológiából. Ennek befejezéseként fél évet Jeruzsálemben töltött.

A Szabadkai Püspökség Teológiai-Katekétikai Intézetének titkára. Ugyanezen intézményben újszövetségi teológiát és egzegézist ad elő. Olaszul, németül, franciául és angolul beszél, szűkebb szakterülete okán jó ismerője az ógörögnek. Jelenleg csonoplyai plébános.