Forum Könyvkiadó Intézet

A Forum Könyvkiadó, melynek  alaptevékenysége a folyóirat- és könyvkiadás, 1957. február 8-án alakult meg azzal az elsődleges céllal, hogy szépirodalmi és tudományos munkákat, valamint idegen nyelvű köteteket  magyar nyelvű fordítását jelentesse meg.  A Könyvkiadó a kezdeti , lassú kibontakozás után a jugoszláviai magyar írók fontos  szellemi műhelye lett, a magyar nyelvű szellemi és irodalmi termékek melegágya,  amely az elmúlt  55 évben a vajdasági magyarság szellemi tárházát egy könyvtárnyi könyvvel, több mint 2250 címszóval gazdagította több milliós összpéldányban.

A Kiadó a kezdettől fogva sokszínű,  sokműfajú és értékközpontú volt,  jellegére nézve pedig szépirodalmi kiadó, amely írónemzedékeknek adott kifutási teret, közlési lehetőséget,  s irodalmunk alakulástörténetére is számottevően hatott. Írói pályákat egyengetett, fiatal, kezdő tollforgatóknak adott esélyt, életműsorozatokat publikált. Írói műhely-szerepét  a mai napig megtartotta, s kezdettől  fogva azon fáradozott, hogy az irodalmi termés legjavát publikálja. 

A Kiadó műfaji sokoldalúsága abból adódott, hogy eleget akart tenni minden olvasói igénynek. Így produkciójában a politikai, történelmi, jogi, nyelvészeti és pedagógiai művek mellett helyet kaptak a tankönyvek, bibliográfiák és vallási művek, de a helytörténeti és művelődéstörténeti munkák is. Külön gondot fordított a gyermek- és ifjúsági irodalomra, a szép, tetszetős könyvek megjelentetésére. A Forum Könyvkiadó nemcsak a jó, hanem a szép könyvek műhelye is, tetszetős kiadványai pedig a hazai és külföldi könyvfesztiválok díjazott munkái.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Kiadó keretében két – a vajdasági magyar irodalom és művelődés szempontjából jelentős  - folyóirat jelenik meg: a Híd, amely a Kárpát-medence legrégibb magyar irodalmi folyóirata , tekintettel arra, hogy 1934-től folyamatosan megjelenik, míg a Létünk,  amely 1971-ben indult,  s amely a vajdasági magyar tudományosság egyik fontos műhelye. Mindkét folyóirat tekintélyes szerzői gárdát tud maga mögött: írókat, tudósokat, kutatókat, egyetemi tanárokat.

A Kiadónak jelenleg 10 dolgozója van, és 2008. július 1–től Forum Könyvkiadó Intézetként működik, amelynek alapítói a Vajdaság Autonóm Tartomány Képviselőháza és a Magyar Nemzeti Tanács.

A Forum kereteiben kerül évente odaítélésre három rangos elismerés: a Híd Irodalmi Díj, a Forum Képzőművészeti Díj és a Vajdasági Magyar Művészeti Díj.

Elérhetőség:

Cím: Vojvode Mišića 1.
21000 Újvidék, Szerbia

Tel/fax: +381 (0)21 457 216

Igazgató – főszerkesztő:  ifj. Virág Gábor

E-mail: direktor@forumliber.rs