Demonstrátori ösztöndíjpályázat a 2014/2015-ös tanévre

SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY

A  MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Közigazgatási Hivatala

 

    A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozata (elfogadva 2011. május 16-án H/18/2011 iratszám, 2011. október 20-án H/58/2011 iratszám, 2012. június 19-én H/10/2012 iratszám, 2012. szeptember 27-én H/18/2012 iratszám, 2013. június 5-én H/6/2013 iratszám, 2013. december 3-án H/14/2013 iratszám és 2014. július 9-én H/7/2014  iratszám alatt)

valamint a Tanács elnökének a Magyar Nemzeti Tanács által 2014. évben odaítélendő demonstrátori ösztöndíjaira vonatkozó pályázati felhívás kiírásáról szóló határozatának (meghozva: 2014. augusztus 28-án MNT-001636/K/2014-J/399/1 iratszám alatt) rendelkezései alapján a Magyar Nemzeti Tanács, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával    

 

PÁLYÁZATOT

hirdet demonstrátori ösztöndíjak odaítélésére

 

I.     A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI

A Magyar Nemzeti Tanács a H/18/2011, H/58/2011, H/10/2012, H/18/2012, H/6/2013, H/14/2013 és a H7/2014 iratszámú határozata alapján azok a személyek (demonstrátor-hallgatók) pályázhatnak az MNT 2014. évben odaítélendő demonstrátori ösztöndíjakra, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

-          aki legalább másodéves, a Szerb Köztársaságban  akkreditált szakfőiskolai, akadémiai alap- illetve osztatlan képzésnek  hallgatója,

-          aki az előző tanévben legalább 8,00–as vagy annak megfelelőátlageredménnyel rendelkezik,

-          aki magyar nyelven végezte általános vagy középiskolai tanulmányait,

-          aki az adott intézmény egy szakoktatójának ajánlásával rendelkezik,

-          aki szándéknyilatkozatban vállalja, hogy ezen határozat rendelkezéseivel összhangban segíti az elsőéves hallgatók tanulmányait illetve beilleszkedését. 

 

        A jelen pályázati felhívás2014. szeptember 1-től 2014. november 10-ig állnyitva a demonstrátori ösztöndíjakra pályázók részére. 

 

       A hiányszakok a határozatban kerültek megnevezésre. 

 

II.  A KIOSZTÁSRA KERÜLŐ DEMONSTRÁTORI  ÖSZTÖNDÍJAK SZÁMA ÉS NAGYSÁGA

     Az ezen pályázati kiírás alapján kiosztásra kerülő  demonstrátori ösztöndíjak száma legfeljebb:__70____ .

 

      A pályázat elbírálását követően a Közigazgatási Hivatal elnöke a nyeretlen pályázók köréből szabad mérlegelése alapján (diszkréciós joggal) a kiírt pályázatban meghatározott szám legfeljebb 10%-nak megfelelő számú demonstrátori ösztöndíjat ítélhet oda ezen határozat rendelkezései szerint.

felsőoktatási intézmény

kar megnevezése

demonstrátori ösztöndíjak száma

Újvidéki Egyetem

Mezőgazdasági Kar

4

Bölcsészettudományi Kar

(ebből Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék min. 2 ösztöndíj)

8

Közgazdasági Kar

(ebből min. 1 ösztöndíj az újvidéki tagozaton)

6

Építőmérnöki Kar, Szabadka

2

Műszaki Tudományok Kara

7

Természettudományi-Matematikai Kar

12

Orvosi Kar

4

Technológiai Kar

3

Jogtudományi Kar

2

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

3

Sport és Testnevelési Kar

1

Művészeti Akadémia

2

Mihajlo Pupin Műszaki Tudományok Kara, Nagybecskerek

1

Műszaki Szakfőiskola, Szabadka

 

7

Belgrádi Egyetem

 

1

*Egyéb

 

7

Összesen:

 

70

 

     *A Magyar Nemzeti Tanács odaítél még további 7 demonstrátori ösztöndíjat azokra a szakterületekre, amelyekre a második felvételi/jelentkezési körben további MNT ösztöndíjasok pályáznak, illetve azokra a szakterületekre, amelyeknél a beiratkozások befejeztével szükség mutatkozik.

      A demonstrátori ösztöndíjak havi összege nettó 30 euró dinár ellenértéke a hallgatói ösztöndíjon felül, és kivételesen 150 euró dinár (a Szerb Nemzeti Bank által az odaítélés napján meghatározott középárfolyam szerint) ellenértéke ezen határozat 8. szakaszának rendelkezéseivel összhangban, amennyiben a hallgató nem rendelkezik a Magyar Nemzeti Tanács hallgatói ösztöndíjszerződésével.

               Az a demonstrátor-hallgató:  

-aki a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjában is részesül, a felsőoktatási ösztöndíjon felül további …………………………………………………… nettó 30 EUR dinár ellenértékére,                            

-kivételesen az a hallgató aki nem rendelkezik a Magyar Nemzeti Tanács hallgatói ösztöndíjszerződésével,………..……………………………………………..…nettó 150 EUR dinár ellenértékére jogosult.

 Az ösztöndíjat az MNT 2014. december hónaptól kezdődően 10 hónapon keresztül folyósítja.

 

III.             A PÁLYÁZÁS MÓDJA

       A pályázatot kizárólag a Magyar Nemzeti Tanács által közzétett formanyontatványokon lehet beadni. A pályázati kérelmet (D-1 melléklet) két erdeti példányban, a nyilatkozatot (D-2 melléklet), adatkezelési hozzájárulást (D-3 melléklet) és a szándéknyilatkozatot (D-4 melléklet) pedig egy eredeti példányban kell átadni zárt borítékban.

       A pályázati kérelmet (D1 melléklet) elektronikus formában kell kitölteni és rögzíteni.

       A teljes pályázati dokumentáció (a formanyomtatványokkal együtt) 2014. szeptember 1-től vehető át a CMH Információs Irodáiban, illetve letölthető a Magyar Nemzeti Tanács ( www.mnt.org.rsvagy www.mntosztondij.org.rs) honlapjáról.

      A pályázati formanyomtatványokhoz a következő iratokat (és iratmásolatokat) kell csatolnia a pályázónak:

A pályázati formanyomtatványokhoz (kérelem és nyilatkozat) a következő iratokat (és   iratmásolatokat) kell csatolnia a pályázónak: 

 -a születési anyakönyvi kivonat fénymásolata,

 -igazolás a felsőfokú oktatási intézménytől, a hallgató státusáról annak megjelölésével, hogy melyik évfolyamra iratkozott, illetve annak hitelesített másolata,

-igazolás az előző évi tanulmányokon megvalósított átlageredményről és a letett vizsgákról, illetve annak hitelesített másolata,

- szakoktatói ajánlás (eredeti),

-a pályázó szándéknyilatkozata, hogy vállalja az első éves hallgatók tanulmányainak és beilleszkedésének a segítését a határozat rendelkezéseivel összhangban,

-az általános iskola vagy a középiskola magyar nyelven történő befejezéséről szóló igazolás, bizonyítvány illetve diploma fénymásolata,

 A benyújtandó iratok jegyzéke ezen határozat 5./ szakaszának értelmében részét képezi a pályázati kiírás szövegének.

 Az 1. bekezdésben feltüntetett formanyomtatványok hozzáférhetőségéről a Tanács Közigazgatási Hivatala köteles gondoskodni.

       Amennyiben a hallgató a Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási ösztöndíjában is részesül:

-igazolás a felsőfokú oktatási intézménytől, a hallgató státusáról annak megjelölésével, hogy melyik évfolyamra iratkozott, illetve annak hitelesített másolata, 

-igazolás az előző évi tanulmányokon megvalósított átlageredményről és a letett vizsgákról, illetve annak hitelesített másolata,  

-a pályázó szándéknyilatkozata, hogy vállalja az első éves hallgatók tanulmányainak és beilleszkedésének a segítését a határozat rendelkezéseivel összhangban. 

- szakoktatói ajánlás (eredeti). 

 

      Az iratok hitelesítése az eredeti bemutatása mellett a CMH Információs Irodáiban, díjmentesen elvégezhető.

    A pályázatokat magyar nyelven kell benyújtani.

    A pályázatok átadásának határideje: 2014. November 10.

 

A pályázatokat a jelentkezők zárt borítékban adhatják át a CMH  Információs Irodáiban:

SZABADKAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24 000 Szabadka, Ptujska1.,

Tel.: 024/670-031, cmh.szabadka@gmail.com

ZENTAI INFORMÁCIÓS IRODA, 24 400 Zenta, Boška Jugovića 20/a

Tel.: 024/811-727, cmhzenta@vmmi.org

ZOMBORI INFORMÁCIÓS IRODA, 25 000 Zombor, Venac Petra Bojovića13.

Tel.: 025/442-910, cmhzombor@open.telekom.rs

NAGYBECSKEREKI INFORMÁCIÓS IRODA,23 000 Nagybecskerek, Petefijeva1.

Tel.: 023/510-251, cmhnagybecskerek@gmail.com

TEMERINI INFORMÁCIÓS IRODA, 21 235 Temerin, Novosadska u. 344.

Tel.: 021/842-373, cmhtem@gmail.com

ÚJVIDÉKI INFORMÁCIÓS IRODA, 21 000 Újvidék, Svetozara  Miletića4.

Tel.: 021/420-107,cmhujvidek@gmail.com

    

Postai továbbítással a pályázatok a következő címre küldhetők:

MAGYAR NEMZETI TANÁCS KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA

24 000 Szabadka, Ago Mamužić u 11/II.

 

A pályázatokat a „ DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT - ne nyisd fel” megjelöléssel, ellátva a pályázó nevével és  címével  kell beadni

 

  IV.  AZ ELBÍRÁLÁSI PONTRENDSZER

      A határidőben beadott pályázatok A Magyar Nemzeti Tanács demonstrátori ösztöndíjairól szóló határozata (elfogadva 2011. május 16-án H/18/2011 iratszám, 2011. október 20-án H/58/2011 iratszám, 2012. június 19-én H/10/2012 iratszám, 2012. szeptember 27-én H/18/2012 iratszám, 2013. június 5-én H/6/2013 iratszám, 2013. december 3-án H/14/2013 iratszám és 2014. július 9-én H/7/2014  iratszám alatt), alapján  kerülnek elbírálásra és rangsorolásra. A határozat szövege letölthető a Magyar Nemzeti Tanács honlapjáról (www.mnt.org.rs, vagy www.mntosztondij.org.rs)

Az ösztöndíjra való jogosultságot a legtöbb pontot elérő pályázó szerzi meg a kiosztható ösztöndíjak száma és az érintett intézménybe, illetve szakra felvételt nyert első évesek számának függvényében.   

                  V. ELBÍRÁLÁS

-          A pályázati eredményként meghirdetésre kerülő jogosultsági rangsorról a Közigazgatási Hivatal elnöke külön határozattal dönt.

-          A Közigazgatási Hivatal elnökének döntése ellen fellebbezésnek nincs helye, de a kihirdetett döntés ellen a pályázók három napon belül kifogást emelhetnek a Magyar Nemzeti Tanács elnökénél, amennyiben a rangsor ellentétes a Magyar Nemzeti Tanács határozatával, illetve ténybeli tévedésen alapul. A benyújtott kifogásokról a Magyar Nemzeti Tanács elnöke  nyolc napon belül dönt.  

-          A jogosultsági rangsorról meghozott döntésről a pályázók hivatalos írásos értesítést kapnak, de az a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapján is kihirdetésre kerül.

-          A késve érkezett, hiányos vagy szabálytalanul kitöltött, nem a pályázó személy által aláírt valamint a pályázat tárgyától eltérő kérelmeket a Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala érdemi elbírálás nélkül elutasítja. 

-          A Magyar Nemzeti Tanács Közigazgatási Hivatala illetve az elbírálási eljárással megbízott szakmai szervezet a jelentkezőktől szükség szerint kiegészítő dokumentumokat és információt, illetve hiánypótlást kérhet a pályázati határidőn belül.

-          A jelentkezési űrlapot és a mellékelt dokumentumokat a Közigazgatási Hivatal nem küldi vissza.

 

VI.  A DEMONSTRÁTORI ÖSZTÖNDÍJAK FOLYÓSÍTÁSA

       Az elbírálást követően a sikeres pályázók a Közigazgatási Hivatallal szerződést kötnek, amely szerződés meghatározza a demonstrátori ösztöndíjak nagyságát, havi folyósításának idejét, a folyósítási hónapok számát, a jogosultsági feltételek megszűnését, a demonstrátori ösztöndíj visszafizetési kötelezettségének eseteit és a szerződő feleket érintő egyéb jogokat és kötelezettségeket a Magyar Nemzeti Tanács által elfogadott, fent említett határozata rendelkezéseinek értelmében.

  A hallgató a szerződés aláírásával szerez jogot a demonstrátori ösztöndíj folyósítására.

 

 

                                                                                                       Dr. Korhecz Tamás s.k.

                                                                                           a Magyar Nemzeti Tanács elnöke

D1 pályázati űrlap: http://urlap.mntosztondij.org.rs/35375/