Tájékoztatási Bizottság

Tájékoztatási Bizottság hatáskörei

A Tájékoztatási Bizottság a vajdasági magyar tájékoztatási rendszer jelenlegi helyzetén kíván javítani egy, még kidolgozás alatt álló médiastratégia alapján a Magyar Nemzeti Tanácsról szóló törvény adta lehetőségek keretében.  Hatáskörébe a lapkiadók, rádió-televíziós-, nyomdai- valamint vételezett médiát (tehát hang- és képhordozó médiát) reprodukáló intézmények tartoznak, melyeket a Bizottság kezdeményezésére a Magyar Nemzeti Tanács a vajdasági magyarság szempontjából kiemelt jelentőségűnek nyilváníthat. Ezáltal az MNT hatékonyabban részt vehet a döntési folyamatokban akár a vezetőségi tagok választásáról, akár a magyar nyelvű műsorok minőségének javításáról legyen szó.

A Bizottság előterjesztési joggal rendelkezik a felsorolt intézmények alapítására illetve a már meglévő alapító jogok teljes vagy részleges átvételére vonatkozóan, valamint meghatározza azokat az alapelveket, melyek a vezetőségi tagok/főszerkesztők/szerkesztők megválasztásakor mércéül szolgálnak.  A Tanács által alapított tájékoztatási szervek esetében véleményezi azok alapítóokiratait illetve a szervezési átalakításra tett javaslatokat. Mivel a cél a médiák munkájának hathatósabb követése és fejlesztése, a Bizottság kötelezheti őket éves beszámolók összeállítására, amelyek ismeretében a felelős vezetők tevékenységét értékeli.

Természetesen a Tájékoztatási Bizottságnak csak  azon médiák működésébe van beleszólása, ahol magyar nyelvű műsort is sugároznak. Itt javaslatokat tehet  a műsorszerkesztést illetően és a magyar nyelvű felelős szerkesztő személyére a jelöltek közül. Az igazgatók illetve főszerkesztők kinevezését csak véleményezheti, mint ahogyan a Köztársasági - és Vajdasági Műsorszórási Ügynökség igazgatóbizottsági és műsortanácsi tagjainak és vezérigazgatójának a személyét is.  A kisebbségi nyelvű tájékoztatással kapcsolatos kérdések megvitatásában így a magyarság közvetlenül is jelen van, és a Bizottság közreműködésével indítványozhatja a MNT-nél konkrét intézkedések megtételét.


Tájékoztatási Bizottság tagjai