Klemm József

Klemm József 1954. február 28-án született a Vajdaság legdélebbi magyar településén, Székelykevén. Az általános- és középiskolát Nagybecskereken végezte, majd az Újvidéki Egyetem Magyar Tanszé­kén szerzett tanári oklevelet. Az ELTE Bölcsészkarán posztgraduális tanulmányokat folytatott ma­gyar nyelvből, Belgrádban pedig a Po­litikai Tu­dományok Karán tömeg­kommuni­kációból. A Dániai Újságíró Iskolában újságírói szakoktatói képesítést szerzett. 1977-től az Újvidéki Televízió munkatársa volt, 1982-től máig az Újvi­déki Rádió alkalmazottja, eleinte a magyar műsorok külpolitikai- és hírszerkesztője, majd főszerkesztője, főszerkesztő-helyettese, 2007-től a rádió igazgatóhelyettese, 2010 júliusától pedig az Úőjvidéki Rádió igazgatója. Éve­ken keresztül tudósí­totta a Magyar Rádiót, 1992-től 2005-ig pe­dig a BBC ma­gyar műsorainak ju­goszláviai munkatársa volt.

1999-től 2009-ig a Magyar Nemzeti Tanács Intézőbizottságá­nak sajtó­felelőseként szerepet vállalt a vajdasági magyar tájékoztatási rendszer ki­dolgozásá­ban.

2002 óta a vajdasági magyar újságíró képzésre szakosított Pro Media Civil Szervezet elnöke, az újságíró iskola vezető tanára, a Vajdasági Magyar Új­ságíró Egyesület létreho­zásának a kezdeményezője és jelenlegi alelnöke.

2005-ben a Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnökével, Ambrus Attilával közösen  kezdeményezte a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója megalakítását. Azóta ennek a határokon átívelő szakmai szerveződésnek az egyik társelnöke.

A délvidéki magyar újságírásban szerzett érdemeiért 2008-ban Szabad Sajtó díjban részesült, 2009-ben pedig a vajdasági magyar fiatal újságírók nevelésében kifejtett tevékenységéért a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszttel tűntették ki.