Közoktatási Bizottság

Közoktatási Bizottság hatáskörei

Azok az iskoláskor előtti intézmények, az általános- és középiskolák, ahol a nevelési-oktatási tevékenység magyar nyelven is folyik, illetve a magyar nyelv és kúltura külön tantárgyként szerepel,  a vajdasági magyarság fennmaradásának az alappillérei.

A Közoktatási Bizottság részt vesz a fenti intézmények irányításában, mégpedig, a következő tevékenységek végzésével:

  • az igazgatójelölt és a megválasztandó  igazgatóbizottsági- és iskolaszéki tagok  személyére tett javaslatok véleményezésével, amennyiben az adott oktatási-nevelési intézmény kiemelt jelentőséggel bír a vajdasági magyarság szempontjából vagy ha a tagozatok többsége magyar tannyelvű;
  • jóváhagyási jogot gyakorol az igazgató megválasztása során;
  • a Bizottság előterjeszti program-javaslatait a Tanácsnak, különösen azokra a tartalmakra vonatkozóan, amelyek a magyarság sajátosságait fejezik ki.

A Bizottság javasolja:

  • a magyar nyelv és irodalom, a nemzeti történelem, népi hagyományok, a nemzeti kultúra bizonyos elemeinek megfelelő tanterv szerinti oktatására vonatkozó programot, amely nagy mértékben formálja a gyermek- és fiatalkorúak magyarságtudatát;
  • a szerb nyelv mint nem anyanyelv oktatási programjának kialakítási tervét (Mindezek a programok, tantervek a Bizottság véleményezési hatáskörébe tartoznak, és a Tanács további közreműködése nélkül nem realizálódhatnak a gyakorlatban);
  • a Közoktatási Bizottság javasolja a 15 főnél kisebb osztályok megnyitását, véleményezi a középiskolába íratkozók számát és a diák- és egyetemista jóléti intézmények férőhelyeinek elosztását;
  • a diákotthonok a közösségi élet meghatározó faktorai is, ezért a Bizottság előkészíti a tolerancia és multikulturalizmus érvényesítését szolgáló intézkedéseket, és résztvesz az igazgatóbizottság megválasztásának folyamatában.

Közoktatási Bizottság tagjai