dr. Toldi Éva

Toldi Éva Topolyán született 1962-ben. 1984-ben magyar nyelv és irodalom szakos tanári oklevélelet szerez az Újvidéki Egyetem, BTK, Magyar Nyelv és Irodalom Tanszén, ahol 1991-ben Herceg János munkássága témakörben az irodalomtudomány magisztere címet szerzi meg.

2007-ben ugyanitt az irodalomtudomány doktorává avatják, doktori értekezésének témája A történelmi regény alakváltozatai a kilencvenes évek magyar irodalmában.

Munkahelyei:

2008-tól az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének docense

2002–2008 a belgrádi Tankönyvkiadó Intézet Újvidéki Tagozatának szerkesztője

1995–2002 a Forum Könyvkiadó igazgatója

1984–1995 az újvidéki Forum Könyvkiadó szerkesztője

1984–1999 az újvidéki Híd folyóirat szerkesztője

Számos konferencia, tudományos tanácskozás előadója és résztvevője itthon és külföldön. 5 önálló kötete, monográfiája jelent meg. Többek között ő a szerzője a 2010-ben kiadott Olvasókönyv az általános iskolák 8. osztálya számára tankönyvnek. Tanulmánykötetekben öt tanulmánya jelent meg, míg publikációinak száma több tízre tehető.