Odbor za obrazovanje

Ovlašćenja Obrazovne Komisije

Da bi se sačuvale i razvijale kulturne karakteristike i identitet  Kulturalna Komisija vrši veoma temeljne aktivnosti. Može da predloži MNS-u da se kulturne institucije, manifestacije ili kulturne nekretnine i imovina stave u prvi plan, zatim da se osnivačka prava u delu ili u celini predaju, takođe može da odobri da Savet sam osnuje slične institucije u cilju sačuvanja narodnog identiteta. Zahvaljujući tome ta organizacija bude od velikog značaja ne samo za mađare u Vojvodini nego za sve mađare, a Komisija dobija prava da predloži članove upravne i nadzorne Komisije, odnosno da iskaže svoja mišljenja u vezi njih. Takođe, Komisija ima reč u formiranju prostornih planova, koji se odnose na predmete istorijskog značaja za vojvođanske mađare.

Osnovni cilj Kulturne Komisije je da se sačuvaju i neguju kulturne tradicije i imovina zatim oni podstiču umetničko stvaralaštvo i pokretanje mađarske zajednice na ovom planu kao i daje predloge kod nadležnih organa o davanju priznanja istaknutim stručnjacima za kulturu, umetnicima i kreativnim timovimam, odnosno odlučuje o raspisivanju kulturnih konkursa i evaluaciji istih. Ta pomoć nije samo ideološka nego je to i materijalna pomoć.

MNS na osnovu analitičkog i evaluacionog rada Komisije preduzima mere kao što je imenovanje ili oslobađanje vođa institucija kao i prihvatanje programa rada i izveštaja, koje služe razvoj institucija razvoj kulturnog života. Da bi se razne kulturne potrebe vojvođanskih mađara realizovale određene institucije ili imovina mora da se sanira i ponovo da se izgradi, realizacija tog koncepta je takođe zadatak Kulturalne Komisije.


Članovi odbora