Odbor za visoko obrazovanje

Nadležnosti visokog obrazovanja i Komisija Nauke

Ministarstvo Nauke i visokog obrazovanja preduzima odgovarajuće mere u cilju podsticanja naučnog života i unapređivanju visokog obrazovanja vojvođanskih mađara.  Za ostvarivanje ovog cilja određuje se program za čija sprovođenja često nisu dovoljne mogućnosti date zakonom, tako ni mogućnosti zakona MNS-a nego treba delovati na nacionalnom nivou. Komisija može da predloži Savetu izmene određenih zakona, formiranje saradnje na međunarodnom nivou vezano za instituciju visokog obrazovanja i/ili naučnih institucija, odnosno da istraži aktuelne probleme. Npr. studenti mađarske nacionalnosti koji misle da su im prava povređena, sa žalbom u prvom krugu mogu da se obrate Komisiji, koja potom može da pokrene kod Saveta pravne postupke. To su ona ovlašćenja Komisije, koje se realizuju u zavisnosti od daljnjih odluka Saveta.

Komisija Visokog Obrazovanja i Nauke funkcioniše na osnovu formulisanih ciljeva u vojvođansko-mađarskoj obrazovnoj strategiji i nezavisno može da deluje ka tome da se unaprede talenti vojvođansko-mađarske populacije. Nadležnim organima može da predloži izradu jednog jedinstvenog sistema stipendije i razvijanja programa studentskog gostujućeg profesora. Da bi studenti ostali u našoj državi treba da se formira vojvođansko-mađarska elita studenata i budućih studenata. Programi:

·         uvođenje nezavisnih kurseva na mađarskom jeziku,

·         formiranje celih smerova na mađarskom jeziku,

·         osnivanje udaljenih odeljenja filijala,

·         izgradnja studentskih domova sa ciljem zbrinjavanja studenata mađarske nacionalnosti

Komisija će i u budućnosti nastaviti i do sada uspešnu lokalizaciju diploma koja su stečena u inostranstvu. Cilj je da se stvori baza podataka za one studente mađarske nacionalnosti koji su diplomu i naučno obrazovanje stekli u Srbiji ili van države i da se podrži izgradnja jednog novog vojvođansko-mađarskog obrazovnog istraživačkog sloja i unapređenje istog.


Članovi odbora