Odbor za službenu upotrebu jezika

Ovlaščenja Komisije za upotrebu jezika

Komisija o upotrebi jezika na osnovu priznatog plana rada MNS-a ostvaruje one projekte koji razvijaju službeni jezik vojvođanskih mađara, uzimajući u obzir razne potrebe i mogućnosti u dijaspori vezano za jezik.

Imamo prava koja su legitimna na teritoriji cele države, kao što su narodni simboli ili korišćenje ličnog imena i prezimena po mađarskom pravopisu zatim komunikacija sa zvaničnim organima na mađarskom jeziku, kao i izdavanje javnih dokumenata na mađarskom jeziku, itd.

U naseljima gde je mađarski jezik u službenoj upotrebi, pored gore navedenih prava, mađari ostvaruju druga prava kao što su ispisivanje imena institucija, ulica i ostala imena na mađarskom jeziku ili proporcionalno zapošljavanje.

Komisija za upotrebu jezika ima zadatak da nađe rešenje da se jezička prava vojvođanskih mađara u potpunosti ostvare u okvirima trenutnih zakona. Komisija u određenim slučajevima u prenešenom delokrugu – odlučuje samostalno – a u nekim drugim slučajevima može davati samo predloge MNS-u.

U prenešenom  delokrugu, ali samostalno odlučuje :

·         o nazivima ulica, trgova i drugih javnih površina

·         o ispoljavanju mišljenja naziva institucija

·         o praćenju ostvarivanja prava

·         o izveštajima koji se bave pitanjima i stavovima vezanih za upotrebu jezika na državnom, pokrajinskom i lokalnom nivou.

Ove licence Komisije za upotrebu jezika omogućuju da se mađarski jezik i legitimno pismo konstantno prati i da se izgradi sveobuhvatna analiza situacije. Na osnovu ovoga može predložiti Savetu da na sednicama prihvati konkretne mere.

 

Ove konkretne mere su sledeće :

·         promena imena već postojećih institucija

·         da konkretne ulice, trgovi, naselja i ostale javne površine dobiju prioritet

·          pokretanje nadzornih i/ili sudskih postupaka u slučajevima povređivanja ljudskih prava

·         zakonski amandman

U svakom slučaju to je Komisija koja predlaže mađarskog predstavnika u Savetu lokalne samouprave za međunarodne odnose.


 


Članovi odbora