Tímea Gyetvai, službenik zadužen za finansijske i ekonomske poslove- 2.

Službenik Uprave Mađarskog nacionalnog Saveta, zadužena za finansijka i ekonomska pitanja. Rođena je 1987. godine.

Završila je Ecudons Univerzitet u Novom Sadu, smer marketing menadžment.

Između avgusta 2009. godine i maja 2011. godine volonter je Mesne Zajednice u Novom Orahovu, gde se bavila koordinacijom nevladinih organizacija i administracijom.

Od novembra 2010. godine do septembra 2011. godine saradnik je Regionalnog centra d.o.o. Most-Híd” zadužena za administraciju.