Odbor za civilno- konsultativno tela

Ovlašćenja Civilnog konsultativnog odbora

Radno telo Civilni Konsultativni Odbor je odgovoran za funkcionisanje vojvođansko-mađarskog civilnog sektora. U taj delokrug spadaju one inicijative u kojima građani dobrovoljno učestvuju u cilju sačuvanja interesa i vrednosti i one inicijative koje funkcionišu na autonoman način, nezavisno od države.

Odbor ima cilj da poboljša efikasnost programa koji realizuju civilne inicijative i druge organizacije. Bitan zadatak odbora je da usaglasi rad vojvođansko-mađarskih organizacija, ali je podjednako važno redovno usaglašavanje srpskih i međunarodnih civilnih organizacija, zatim integracija u već postojeće strategije u cilju da se vojvođansko-mađarski sektor u što većoj meri ugradi u društvo i da zvanična komunikacija i podržani kanali budu na raspolaganju.

Jedan od ciljeva odbora je da potpuni katastar civilnog mađarskog društva bude u ujedinjenoj formi, to će ubuduće pojednostaviti izradu i primenu komunikacijskih sistema i sistema za podršku; kao i da ove civilne organizacije organizuju što više kvalitetnih i sadržajnih manifestacija, na taj način povećaju ulogu i interese tzv. trećeg sektora, takođe bitan cilj je da se programi koji organizuju civilne organizacije, koji se odnose na očuvanje identiteta i usavršavanja raznih tematika koja služe za napredak.

Civilni Konsultativni Odbor je prvenstveno prisutan kao savetodavni odbor, koji pred Savet podnosi civilnu razvojnu strategiju kao i finansijske predloge, a i modifikaciju određenih zakona.


 


Civilna strategija vojvođanskih mađara 2012-2018

  1. untitled (1.42 MB)

Završna deklaracija

  1. untitled (28 KB)

Članovi odbora


  1. untitled (50 KB)
  2. untitled (27 KB)
  3. untitled (72 KB)
  4. untitled (27 KB)
  5. untitled (26 KB)
  6. untitled (34 KB)