Lajkó Szonita, službenik zadužen za poslove u oblasti obrazovanja- 2.

Rođena je 1984. godine u Senti.  Diplomirani ekonomista, udata, živi u Subotici.  Osnovnu školu je završila u Tornjošu a srednju ekonomsku školu u Senti.  Visokoškolsku diplomu je stekla 2010. godine na subotičkom Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na odseku za finansijski menadžment i knjigovodstvo.Od maja 2008. godine bila je saradnica Omladinske organizacije vojvođanskih Mađara.  Od oktobra 2009. radila je na administrativnim poslovima u Vojvođanskom centru za metodiku.   Od septembra 2010. godine bila je saradnica Administrativne službe Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine.

 Od decembra 2011. je referent 2 za obrazovanje na Odelenju za administrativne poslove.