Gajda Nóra, službenik zadužen za službenu upotrebu jezika i civilnu sferu

Od leta 2013. godine službenik je Mađarskog nacionalnog saveta, zadužena za poslove službene upotrebe jezika i civilnu sferu.

Poseduje spremu tehničara na području šivenja i pletenja.

Živi u Hajdukovu,  gde je aktivni organizator lokalnog društvenog i kulturnog života. Član osnivač je nevladine organizacije za razvoj Hajdukova ,,Teleház”. Kao volonter i član osnivač vrši društveno korisnu aktivnost u Udruženju velikih porodica ,,Kolibri”, čije je i predsednik.

Prisustvovala je na većem broju obuka iz oblasti menadžmenta za organizacije civilnog društva, organizacije priredbi i manifestacija, menadžmenta vremena, pisanja projekata, komunikacije i upravljanja konfliktima.

Udata, majka troje dece.