Várkonyi Zsolt, predsednik Uprave

Rođen je 1964. godine u Senti.

Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i nostrifikovao je svoju diplomu na Katedri za pravosuđe Fakulteta pravnih i državno-upravnih nauka Univerziteta Lorand Etveš u Budimpešti.  Kao pravnik, stekao je iskustva u više preduzeća i između 1996-2006. bio je sekretar Opštine Senta i pravnik javno-komunalnog preduzeća u Senti, a između 2006. i 2012. sekretar obdaništa u Adi.  Bio je član nadzornog odbora Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara od 2008. do 2012.

Oženjen, otac jednog ženskog deteta.