Saopštenje Dr. Tamaša Korheca povodom odluke Ustavnog suda o ustavnosti Zakona o nacionalnim savetima

Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine je razočaran zbog odluke Ustavnog suda Srbije od 16. januara, sa kojim je Ustavni sud kao protivustavne ukinuo neke odredbe Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina. Dva člana zakona (Član 23: Ništavost pravnih akata i Član 24: Prenos osnivačkih prava) Ustavni sud je kasirao u celosti dok u slučaju osam daljih članova  (Član 10: Opšte nadležnosti, Član 12: Nadležnosti u oblasti obrazovanja - Učešće u upravljanju ustanovama, Član 15: Druge nadležnosti u oblasti obrazovanja, Član 19: Nadležnosti u oblasti obaveštavanja - Osnivačka prava, Član 20: Nadležnosti u oblasti obaveštavanja - Učešće u upravljanju ustanovama, Član 25: Odnos sa republičkim organima, Član 26: Odnos sa organima autonomne pokrajine i organima jedinice lokalne samouprave i Član 27: Međunarodna i regionalna saradnja) Ustavni sud je proglasio protivustavnim neke odredbe tih članova. Neke od ukinutih odredbi su jemčile kolektivna prava nacionalnih manjina koja je Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine u proteklim godinama zakonito uživao i koristio, tojest sa Odlukom Ustavnog suda smenjen je ustavom garantovani dostignuti nivo manjinskih prava, ukinuta su stečena kolektivna prava Mađara u Srbiji. Ove ukinute odredbe su garantovale prava upravljanja u odnosu na obrazovne ustanove u kojima se većinom nastava izvodi na mađarskom jeziku ili su od posebnog značaja za mađarsku zajednicu u Srbiji.

 

Iako smo i u pravnom smislu zatečeni nekim delovima Odluke, ono što je svakako pozitivno da je Ustavni sud nedvosmisleno potvrdio da nacionalne manjine imaju pravo da demokratski izaberu svoje nacionalne savete i da saveti  mogu imati javna ovlašćenja, da nacionalni saveti mogu delimično ili celosti da preuzmu osnivačka prava javnih ustanova od Republike, AP ili jedinice lokalne samouprave u oblasti kulture i obrazovanja te da naše nadležnosti u oblasti kulture i službene upotrebe jezika su ostale nepromenjene. Izražavamo našu nadu da će zakonodavac kasirane odredbe zameniti odredbama koje će u skladu sa shvatanjem USS omogućiti ostvarivanje samouprave u svakoj oblasti bez smanjivanja dostignutih standarda prava manjina u Srbiji. Bez obzira na to moramo konstatovati da je ponovo potvrđeno pravilo (i u oblasti zaštite prava manjina) prema kome u Srbiji nakon koraka napred uvek sledi korak unazad.   

 

 

Prof.dr Tamas Korhecz s.r., Predsednik NSMNM