Fondacija "Mozaik"

Osnivač novosadske Televizije Mozaik je Fondacija Mozaik, koja je osnovana 20. oktobra 2003. godine.

Glavni cilj Fondacije Mozaik je da kao nonprofitna, nevladina, civilna samoorganizacija pomaže kulturu Mađara, negovanje tradicije, nacionalne pripadnosti pre svega u Južnobačkom okrugu i u Sremu, gde najveći broj Mađara živi u dijaspori. Fondacija je 2004. godine donela odluku da će opremiti i staviti u rad jednu regionalnu, nonprofitnu televiziju sa ciljem informisanja Mađara u dijaspori. Tako je Televizija Mozaik od 1. septembra 2004. godine u Vojvodini kao prva civilna televizija počela emitovanje svog programa.

Republička radiodifuzna agencija je 2007. odobrila zajedničku frekvenciju za emitovanje lokalnog televizijskog programa sa Televizijom Delta. Od tada sa vremenskim rasporedom emituje svoj program 12 časova u toku dana. Televizija Mozaik ima 8 zaposlenih u stalnom random odnosu, 2 sa ugovorom i nekoliko radnika po potrebi na privremeno-povremenim poslovima.

Adresa:

Vojvode Mišića 1/II

21000 Novi Sad

www.mozaiktv.rs

Glavni i odgovorni urednik: Gabriela Husar

V.d. direktor: Karolj Kiralj