Rođena je 1989. godine u Subotici.  Završila je odsek računarske elektrotehnike u Srednjoj tehničkoj školi, a obrazovanje je nastavila na odseku za elektroniku i telekomunikacije na subotičkoj Višoj tehničkoj školi.  Stekla je zvanje inženjera elektronike i računarske tehnike.  Tokom studija je učestvovala na velikom broju takmičenja u zemlji i inostranstvu i postigla izvanredne rezultate na polju elektronike i zaštite okoline.  Dobitnica je nagrade Pro Urbe.

Planira da nastavlja svoje studije na subotičkom odseku Univerziteta u Obudi, na odelenju za inženjera-profesora i informatičara.

Od 2011. godine je članica upravnog odbora Udruženje za pomoć učenicima Deže Kostolanji.

 Od 13. marta 2012. radi kao referent za kulturu, informisanje i upotrebu jezika u Nacionalnom savetu Mađara.