Lovas Ildikó, savetnik zadužen za kulturu

Rođena je 1967. godine u Subotici.  Diplomirala je 1991. godine na Katedri za mađarski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.  Bila je novinarka Televizije Novi Sad i Mađar Soa i urednice više emisija o kulturi i javnom životu, a između 1998. i 2008. bila je glavna urednica časopisa Izenet.  Od juna 2003. do januara 2010. bila je savetnica za kulturu pri lokalnoj samoupravi Subotice.  Pisac.  Objavljena autorska dela:   Kalamáris (1994), Másik történet( 1995), Meztelenül a történetben  (2000), Via del Corso (2001) – i u prevodu na srpski jezik, Kijárat az Adriára, (2005, 2006) i u prevodu na nemački, hrvatski i bugarski jezik,  Spanyol mennyasszony (2007,2008) i u prevodu na srpski jezik, a njen roman Kiskavics (2010) nagrađen je nagradom RID 2011. godine.  Za svoj dosadašnji rad dobila je nagrade Sirmai, Bodrogvari, Siveri i Bezeređ.