Полагање возачког испита и на мађарском језику

Предмет: Саопштење

 

Национални савет мађарске националне мањине се обраћао Министарству унутрашњих послова - Управа саобраћајне полиције у јануару ове године ради добијања информације о спровођењу теоретског дела возачког испита на мађарском језику. Достављање захтева за информације од јавног значаја се оправдава обраћањима ауто школа које организују обуке за полагање возачког испита. Према њиховом обавештењу због недостатка испитних питања на мађарском језику возачки испити који се организују у складу са одредбама новог закона о безбедности саобраћаја спроводе се (могу да се спроводе) само на српском језику.

Министарство унутрашњих послова - Управа саобраћајне полиције је у благовременом одговору обавестило Национални савет мађарске националне мањине да су испитна питања за стицање возачке дозволе већ припремљена на мађарском језику и тренутно су у штампи. Такође је давалац одговора наглашавао да заинтересована лица слободно пријаве намеру за полагање возачког испита на мађарском језику приликом пријаве испита код правног лица овлашћеног за организовање полагања возачког испита.

 

 

Служба за медије

Националног савета мађарске националне мањине