Odbor za omladinu

Ovlašćenja Omladinske komisije

Omladinska Komisija koordinira omladinski život mađara na način da razvija saradnju između omladinskih organizacija, daje mišljenja o zakonima koji se odnose na ovu oblast i prati događaje i realizaciju ciljeva u omladinskoj sferi.

MNS daje predloge konverziji već postojećih sistema institucija, inicira donošenje bitnih odluka koje su od velikog značaja za mađarsku omladinu. Iz razloga što su za razvijanje mađarske omladinske sfere potrebna i materijalna sredstva, Omladinska Komisija odlučuje o raspisivanju konkursa i proceni istih, koje se omladinskom generacijom bave u vaninstitucionalnim okvirima.

Omladinska Komisija posle analize trenutne situacije pokreće kod Saveta rešavanje problema koji se tiču mađarskog omladinskog života: to može da se desi izmenom zakonskog okvira kao i osnivanjem krovnih i drugih organizacija, čije planove rada izrađuje s obzirom na stvarnu situaciju i na probleme koji se moraju rešavati, odnosno podržava one civilne samoorganizacije i po mogućnosti prati realizaciju plana rada iz stručne perspektive.


Članovi odbora