Ifjúsági Bizottság

Ifjúsági Bizottság hatáskörei

Az Ifjúsági Bizottság a vajdasági magyar ifjúsági élet szervezeteinek  munkáját koordinálja oly módon, hogy fejleszti az ifjúsági szervezetek közötti együttműködést, véleményezi az ide vonatkozó jogszabályokat és figyelemmel kíséri az ifjúsági szférában zajló eseményeket és  célkitűzéseinek megvalósulását.

A Magyar Nemzeti Tanács elé terjeszti a már meglévő intézményrendszer átalakításra tett javaslatait, kezdeményezi a magyar ifjúság szempontjából fontos döntések meghozatalát illetve felülvizsgálatát. Mivel a magyar ifjúsági szféra fejlesztése anyagi kérdéseket is felvet, az Ifjúsági Bizottság dönt a pályázatok kiírásáról és elbírásálásáról, valamint támogatja azokat a civil önszerveződéseket, amelyek intézményesített keretek nélkül foglalkoznak a fiatal generációval.

Az Ifjúsági Bizottság a jelenlegi helyzet elemzése utána kezdeményezi a Tanácsnál a magyar ifjúsági életet érintő gondok megoldását: ez történhet akár a jogi háttér módosításával, akár ernyőszervezetek és egyéb szerveződések alapításával, melyek munkatervét a valós helyzet és a megoldandó problémák figyelembevételével dolgozza ki, és lehetőségeihez mérten szakmai szempontból nyomon követi annak gyakorlati megvalósulását.


Ifjúsági Bizottság tagjai