dr. Csete Szemesi István

Dr. Csete Szemesi István 1937-ben született Bácsfeketehegyen/Feketicsen. Teológiai tanulmányait Edinburghban és Debrecenben végezte, míg Komáromban doktorált.
Tanulmányúton 1983-ban (az Egyházak Világtanácsának küldöttjeként) Indiában tartózkodott, 1991-ben pedig az Amerikai Egyesült Államokban.

1995-től 2002-ig a Református Világszövetség Európai Végrehajtó Tanácsának bizottsági tagja.
1997-ben választották a Református Keresztyén Egyház püspökének, így a bánáti Torontálvásárhelyről 27 év szolgálat után költözött családjával Bácsfeketehegyre/Feketicsre, ahol jelenleg is tevékenykedik.