Közigazgatási Hivatal

Az MNT  Közigazgatási Hivatala a Tanács végrehajtó szerve, amely a meghatározott feladatok konkrét lebonyolítását,  gyakorlati megvalósítását végzi.

A Közigazgatási Hivatalt az elnök vezeti, aki nem esetben azonos az MNT elnökével.  A jögköröknek megfelelően oktatással,  tájékoztatással , kulturával  és nyelvhasználattal  valamint általános jogi ügyekkel megbízott tanácsosok látják el. A tanácsosok munkáját a hivatalnokok segítik az operatív feladatok megvalósításában.

A Közigazgatási Hivatal feladatai:

a) gondoskodik a Tanács költségvetési és zárszámadási határozata javaslatának kidolgozásáról és elfogadásra előterjeszti a Tanács elé,

b) gondoskodik a Tanács határozatainak és más döntéseinek az előkészítéséről,

c) végrehajtja, illetve ellenőrzi a Tanács határozatainak és egyéb döntéseinek, aktusainak a végrehajtását,

d) ellátja a Tanács testületei működésével összefüggő szervezési feladatokat,

e) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a Tanács döntésével a hatáskörébe utal.

A Közigazgatási Hivatal elnöke a Tanácsnak és a Tanács elnökének, tanácsosai és hivatalnokai pedig a Tanács elnökének és Közigazgatási Hivatal elnökének felelősek tevékenységükért.

A Közigazgatási Hivatal elnökét, a tanácstagok sorából, titkos szavazással, a Tanács megbízatásának időtartamára a megválasztott tanácstagok többségének szavazatával a Tanács választja. A Közigazgatási Hivatal a tevékenységéért a Tanács elnökének és a Tanácsnak felelős. Munkájáról a Tanácsnak rendszeresen, de évente legalább egyszer köteles írásban beszámolni.

A Közigazgatási Hivatal tanácsosai kötelezően egyetemi végzettséggel rendelkeznek, összetett és kreatív munkafeladatokat végeznek a Közigazgatási Hivatal feladatköreinek keretében, amelyek közvetlenül összefüggnek a Tanács hatásköreivel és közvetlenül segítik a Közigazgatási Hivatal elnökének és a Tanács elnökének munkáját.

A Közigazgatási Hivatal elnöke és tanácsosai tanácskozási joggal részt vesznek a Tanács ülésein.


A Közigazgatási Hivatal munkatársai