Felsőoktatási és Tudományügyi Bizottság

Felsőoktatási és Tudományügyi Bizottság hatáskörei

A Felsőoktatási és Tudományügyi Bizottság a vajdasági magyar felsőoktatás fejlesztése és a tudományos élet fellendítése területén teszi meg a megfelelő lépéseket. E célból olyan programokat határoz meg, melyek megvalósításához sokszor nem elegek a Bizottság, sőt a Magyar Nemzeti Tanács törvény adta lehetőségei sem, hanem állami szinten kell cselekedni. A Bizottság javasolhatja a Tanácsnak az idevágó jogszabályok módosítását, a különböző felsőoktatási és/vagy tudományos intézmények nemzetközi szintű együttműködésének kialakítását illetve az aktuális problémák kivizsgálását. Például azok a magyar hallgatók, akik úgy érzik, hogy jogaik sérültek, panaszukkal első körben szintén a Bizottsághoz kerülnek, amely ezek után kezdeményezheti a Tanácsnál a jogi eljárás megindítását. Ezek azok a bizottsági hatáskörök, melyek a Tanács további döntéseinek függvényében realizálódnak.

A Felsőoktatási és Tudományügyi Bizottság a vajdasági magyarság oktatási stratégiájában megfogalmazott célkitűzések vonalán működik, és önálló, a magyar tehetséggondozás serkentésére irányuló intézkedéseket is tehet. Javasolhatja az illetékes szerveknél egy egységes ösztöndíjrendszer kidolgozását és az egyetemi vendégtanár - program kialakítását. A vajdasági magyar tudományos elit képzését illetve utánpótlását elsősorban azok a törekvések szolgálják, melyek az itthonmaradást célozzák meg. Ilyenek:

  • önálló magyar tannyelvű kurzusok bevezetése,
  • egész magyar tannyelvű karok létrehozása,
  • kihelyezett tagozatok alapítása,
  • a magyar egyetemisták elhelyezését célzó kollégiumok építése.

A jövőre nézve a Bizottság folytatja a már bevált gyakorlatot a külföldön szerzett oklevelek honosításáról. A cél, hogy mind a külföldön, mind a Szerbiában diplomált és tudományos fokozatot szerzett magyar anyanyelvűek adatbázisát létrehozza, és támogassa egy új vajdasági magyar oktató és kutató réteg kialakulását és kutatási tevékenységük előmozdítását.


Felsőoktatási és Tudományügyi Bizottság tagjai