dr. Mészáros Zoltán

Mészáros Zoltán1969-ben született Zentán. Középiskolai történelemtanár és levéltáros diplomával rendelkezik, amely okleveleket az Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett meg 1989. és 1994. között. Mindkét területen sikeres szakvizsgát is tett..  

PhD tanulmányait Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Interdiszciplináris Doktori Iskola, „Európa és a magyarság a 18-20. században” Doktori Programjának keretein belül végezte 2007-ben,   a legmagasabb záró osztályzattal.

Több rangos tanácskozás előadója volt, többek között:

  • a Vajdasági Pax Romana szervezésében, A keresztény magyar államiság fény- és árnyoldalai a Délvidéken című tanulmányi hétvégén, Magyarkanizsán ,
  • 2000-ben,  a Történész doktoranduszok debreceni konferenciáján, amely az  Állam és nemzet a XIX – XX. században címet viselte a Debreceni tudományegyetem szervezésében Ph.D. 2006. márciusában,
  • a Szép Ferenc emlékezete című tanácskozáson,  Szabadkán, 2006-ban.

Tagja az  MNT Tudományos és felsőoktatási bizottságának, a Kegyeleti Bizottságnak, tagja és elnökhelyettese a Hét Nap Taggyűlési jogokat gyakorló bizottságának, a  Magyarságkutató Tudományos Társaságnak,  a Vajdasági Magyar Tudományos Társaságnak, a Zenith Civil Szervezetnek és a Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületének.

Társadalmi tevékenységei közül a legjelentősebbek:

- a Szabadkai Városi Múzeum igazgatóbizottságának

- A szabadkai utcabévadó bizottság volt tagja, és volt elnöke,

- Közírói (a Kilátóban, A Magyar Szó napilap kulturális mellékletében),

- Állandó munkatársa volta Hét Nap hetilapnak, Képes Ifjúság ifjúsági hetilepnak.


1996-tól napjainkig 17 irodalmi pályázat díjazottja. Kettő kötet önálló szerzője, 32 könyv társszerzője, több kiadvány szerkesztője,  1997-től napjainkig több mint  száz szakcikke  jelent meg vajdasági és magyarországi folyóiratokban, különböző tematikus  kiadványokban.

Szerbül felsőfokon, horvátul és angolul középfokon  beszél.