ifj. dr. Korhecz Tamás, elnök

Dr. Korhecz Tamás – 1967-ben született Szabadkán. 1992-ben diplomázott az Újvidéki Egyetem Jogi Karán, 1995-ben az ELTE Állam és Jogtudományi Karán. Mesterfokozatot (1996) és doktori fokozatot (2000) a budapesti CEU-n szerzett.  2000 és 2010 júniusa között tartományi jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi titkár, 2010. Július 3-tól a Magyar Nemzeti Tanács elnöke.

2002-től egyetemi adjunktus, 2007-től egyetemi magántanár (docens) a kamenicai FABUS menedzserképző egyetemi karon, illetve az újvidéki Jogi és Üzleti Tanulmányok Egyetemi Karán. Kurzusok: Alkotmányjog, Közigazgatási jog, Kisebbségi jogok és Jogi Alapismeretek. A 2009/2010-es tanévtől vendégtanár a Győri Egyetem Deák Ferenc Jogtudományi Karán és a budapesti Közép-Európai Egyetem Jogi Karán.

Szakmai területei: kisebbségi autonómia-önkormányzatok, hivatalos nyelvhasználat, ombudsman és a közigazgatás ellenőrzése, regionális decentralizáció.  A fent nevezett területeken számos szakdolgozatot írt és jelentetett meg. Az elmúlt hat esztendőben, mint szakpolitikus és szakértő részt vett a fenti területeken az alkotmány, bizonyos törvények és jogszabályok előkészítésében, írásában. 2009-ben három fontos törvény előkészítő folyamatában vállalt meghatáro szerepet mint szakpolitikus: Vajdaság Statútuma, Vajdaság hatásköreiről szóló kódextörvény és a nemzeti tanácsokról szóló törvény. Ezeket 2009 második felében elfogadta a Szerb Parlament.