dr. Gábrity Molnár Irén

Prof. Dr. Gábrity MolnárIrén 1954. dec. 31-én  Lukácsfalván született.

Közgazdász,  politológus, egyetemi rendes tanár.

 

Iskolai életút:

Érettségi után a Nagybecskerek-i gimnáziumban, az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karán közgazdász oklevelet (1977), a Belgrádi Egyetem Politika-tudományok Karán magiszteri (1981), majd PhD fokozatot szerzett (1986).

 

Szakmai munkásság:

Főállásban az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Karának tanára. Szociológia tárgyat tanítja a BsC, A régió emberi erőforrás szociológiája szaktantárgyat a PhD kurzuson.

Vendégtanár:

  1. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon (Bevezetés a szociológiába, Oktatásszociológia 2006-),
  2. Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógiai Karán (Régió- és ország-tanulmányok (Szerbia) specializációs kurzus, 2008-),
  3. Szegedi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar Politikatudomány mesterképzési szakán (Államelméleti, regionális és határtanulmányok szakirány, 2012-)
  4. Társ konzulens a Pécsi Tudományegyetem Doktori Iskolában (2009-)
  5. Előadó a Magyar Táncművészeti Főiskola – Budapest kihelyezett tagozatán, a „Kárpát medence öröksége” Vajdasági Néptánc- és Népzenepedagógus Iskola Szabadkai képzésben (Alkalmazott kisebbségszociológia, 2010-2011)
  6. Konzulens tanár a Gábor Dénes Informatika–menedzseri Főiskola Szabadkai Konzultációs Központban (1997–2010)  
  7. Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar Szociológia Tanszékén (1984–1990)
  8. Szabadkai Tanítóképző Főiskolán (1979–1987)

Az Újvidéki Egyetem szabadkai Közgazdasági Kara Egyetemista hallgatóinak dékán-helyettese (1974–1976); a kar Oktatási és tudományügyi dékán-helyettese (1986–1988).

 

Szakmai orientáltság: gazdaságszociológia, oktatásszociológia, az emberi erőforrás kutatása (társadalmi-gazdasági, demográfiai, oktatási szempontok, magatartásvizsgálat), kisebbség-szociológia. Tudományos projekteket koordinál, empirikus kutatásokat végez kari és más vajdasági és nemzetközi kutatócsoportokban (vallásszociológiai-, munkaerő-, ifjúság-, értelmiség-, migráció-, média-, szórványkutatás). A Magyar Tudományos Akadémia külhoni Köztestületi tagja (2000-), a vajdasági Magyarságkutató Tudományos Társaság alapító tagja (1991) és elnöke (1995-), vezetésével 2002-től a Magyar Tudományos Akadémia Kutatóállomása lett; a Regionális Tudományi Társaság alapítója és alelnöke (Szabadka, 2006-); a Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács alapítója és alelnöke (Újvidék, 2008-).

Publikációs eredmények:

18 tudományos monográfia/könyvfejezet; 8 egyetemi tankönyv; 3 egyetemi jegyzet és szöveggyűjtemény; több mint 150 publikált tanulmány, szakdolgozat (Szerbia, Magyarország, Románia, Szlovákia, Hollandia, Svájc), szakmai és tudományos folyóiratokban; több mint 210 tudományos/szakmai konferencia részvétel; 64 kutatási projektum; 15 szakpublikáció társszerkesztője.

Szerkesztés:

·         Humán Innovációs Szemleszakfolyóirat (kiadó: Pécsi Tudományegyetem háttérszervezete Human Exchange Alapítvány) szerkesztőbizottság tagja (2010-);

·         Magyarságkutató Tudományos Társaság Szabadka könyvtársorozatának társszerkesztője (1996-);

·         Regionális Tudományi Társaság (Szabadka) 2 kiadvány szerkesztője;

·         Létünkfolyóirat Forum Kiadó, Újvidék, szerkesztőségi tag (1978–1995),

·         Új Képpedagógiai szaklap szerkesztőségi tag. Módszertani Központ Szabadka (1997-)

·         Aracsközéleti folyóirat (2004–2011) szerkesztőségi tag.

 

Díjak és szakmai kitüntetések:

·         Az Újvidéki Egyetem kiváló egyetemi tanulmányi átlagáért (9,65) és közéleti tevékenységéért Diploma Narodnih heroja kitüntetésben részesítette (1978).

·         A Magyar Oktatási Miniszter (Budapest) oktatói és közéleti tevékenységéért, Gróf Klebelsberg Kuno emlékéremmel tüntette ki (2000).

·         A Vajdaságban élő magyarság érdekében végzett tudományos, oktatói, közéleti tevékenysége elismeréseként, Magyar Köztársaság miniszterelnöke által alapított kitüntetésben, Kisebbségekért Díjban (Budapest) részesült (2005).

·         A Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága (Budapest) Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítményért-díjban részesítette (2009).

·         Az Újvidéki Egyetem Közgazdasági Kara (Szabadka) fenállásának 50. évfordulója alkalmából Ezüst Emléklapot (Srebrna povelja) adományozott (2010).

·         Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara (Szabadka) 5 éves jubileum alkalmából Pro Facultate díjat adományozott a kar alapításában való érdemeiért (2011).

·         Magyarország Köztársasági Elnöke Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozott, szerteágazó társadalomtudományi munkásságáért, a délvidéki magyar közösség szolgálatáért, valamint a tehetséggondozásban betöltött szerepéért (2012).

 

Szakegyesületi és szaktestületi tagság:

A Magyar Tudományos Akadémia külhoni Köztestületi tagja (Budapest, 2000-)

Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság állandó meghívott tagja (Budapest, 2005-)

Magyarságkutató Tudományos Társaság (Szabadka, alapító tag 1991-, elnök 1995-)

Vajdasági Magyar Tudományos Társaság (Újvidék, alapító tag, 1997-)

Regionális Tudományi Társaság (Szabadka, alapító és Elnökségi tag, alelnök 2006-)

Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács (Újvidék, alapító tagja és alelnöke 2008-) 

Magyar Professzorok Világtanácsának tag (Budapest, 1998-)

Magyar Szociológiai Társaság (Budapest, tag1989-) 

Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium (témavezető tútor) (Újvidék, 2002-)

Vajdasági Magyar Felsőoktatási Tanács tagja egy időben a Tudományi Bizottságának Elnöke (Újvidék, 2003-)

Vajdasági Magyar Ösztöndíj Tanács Tagja (Újvidék, 2007–2008, 2009-)

Magyar Nemzeti Tanács Felsőoktatási- és Tudományos Bizottsága (Szabadka, tag 2003, 2010-).

Balassi Intézet (Budapest) Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Program keretében a szakkollégiumi hallgatók tutora (2011–2012).

Szociográfiai Műhely (Kanizsa, 2003–2009)

Pannon Alapítvány alapító (Szabadka, 2006-) és Kuratórium tag/elnök (2006–2012).