dr. Németh László

1956-ban született Hódságon. Szabadkán érettségizett, majd 1977-ben belépett az Isteni Ige Társaságába (Societas Verbi Divini). Lengyelországban végezte szerzetesi, filozófiai és teológiai tanulmányait. 1983-ban szentelték pappá. Két évig a volt Jugoszláviában működött (a mai Horvátországban), majd elöljárói további tanulmányok céljából Rómába küldték (1985-1987). 1987-től 1990-ig katolikus egyetemi lelkész a Fülöp-szigeteken. 1994-ben doktorált Rómában a Gergely Egyetemen dogmatikából. 1994-től tíz évig az osztrák rendtartományban élt. Tanított az ottani és a lengyelországi verbita, illetve a zágrábi jezsuita főiskolán. Budapesten is két ízben volt vendégelőadó a Sapientia Főiskolán. 2000-től a Szentszék bécsi, nemzetközi szervezetek melletti Állandó Képviseletén dolgozott. 2004 tavaszán települt át Magyarországra, az általános rendfőnöke 2004. februárjában kinevezte a Rend magyarországi tartományfőnöknek.

2006. augusztus 1-től a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia főtitkára. XVI. Benedek pápa 2008. április 23-án kinevezte nagybecskereki püspöknek.

Püspökké szentelve 2008. július 5-én, Nagybecskereken.

Számos értekezés, cikk szerzője, amelyeket magyar, szerb, horvát, lengyel és angol nyelven jelentett meg.

Kiadott könyvei: Inculturation in the Philippines. Excerpta ex dissertatione ad Doctoratum in Facultate Theologiae Pontificiae Universitatis Gregorianae, Kršćanska eshatologija, Teologija stvaranja, Zagreb: KS, 2003 (218 o.)