dr. Faragó Kornélia

Faragó Kornélia 1956-ban született Temerinben.1979-ben tanári, fordítói és könyvtárosi oklevelet szerzett az Újvidéki Egyetem Bölcsésztudományi Karának Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén, majd 1985-ben ugyanitt magiszteri oklevelet,  2000-ben pedig doktori címet is szerzett.

1983 és 1991 között a zágrábi Miroslav Krleža Jugoszláv Lexikográfiai Intézet szakmunkatársa, a Jugoszláv Enciklopédia magyar nyelvű kiadásának szerkesztője. 1992-2000 között azÚjvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Kar  Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékén tanársegéd, majd 2000-től 2005-ig  ugyanitt docens. 2005 és 2010 között egyetemi rendkívüli tanár, míg 2010-től egyetemi rendes tanár. 2000-től a Belgrádi Egyetem Filológiai Kara Hungarológia Tanszékén is oktat.

Jelentős a konferenicákon való jelenléte. Részt vett a Nemzetközi Hungarológiai Kongresszusokon: 1996-ban Rómában, 2001 Jyväskylä-ban, 2006 Debrecenben,  az Aleksandar Tišma életműve elnevezésű tanácskozáson, amely a Szerb Matica és a Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia szervezésében valósult meg. Évi rendszerességgel jelen van az MTA Irodalomtudományi Intézetének Modern Magyar Irodalmi Osztálya  és az újvidéki Magyar Tanszék közös konferenciáin is.

Számos köztársasági és tartományi projektum és kutatás szakmunkatársa, vezetője.

1977–1983 között  az Új Symposion szerkesztőbizottságának tagja, 1992–1997 között a Létünk folyóiratot szerkeszti, 2005–2008 között a Híd című folyóirat főszerkesztő-helyettese, 2009-től a főszerkesztője.2006- tól  aNemzetközi Magyarságtudományi Társaság Választmányának tagja.

2006-tól az Újvidéki Egyetem BTK Godišnjak című tudományos kiadványa szerkesztőbizottságának tagja. 2008–tól  a Belgrádi Egyetem Filológia Kara Doktori Tanácsának tagja 2010– től az Interkulturalnost c. folyóirat tanácsának tagja

Több magyar és szerb nyelvű publikációt jelentetett meg tanulmánykötetekben és folyóiratokban,  valamint 4 önálló kötete is megjelent:

  • Térirányok, távolságok. Térdinamizmus a regényben. Forum, Újvidék, 2001.
  • Kultúrák és narratívák. Az idegenség alakzatai. Forum, Újvidék,  2005. 
  • Dinamika prostora, kretanje mesta. Studije iz geokulturalne naratologije. Stylos, Novi Sad, 2007.  
  • A viszonosság alakzatai. Komparatív poétikák, viszonylati jelentéskörök. Forum Könyvkiadó, Újvidék, 2009.