dr. Lepeš Josip

Lepeš Josip Magyarkanizsán született 1954-ben. Egyetemi tanulmányait az újvidéki Testnevelési Karon folytatta, később ugyanezen az egyetemen magiszteri és doktori címet is szerzett.

Az egyetemi tanulmányok elvégzése után a szabadkai  Bácska Labdarúgóklubban,  magyarkanizsai gyógyfürdőben, több iskolában és a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanító Képző Karon is dolgozott.
Az oktatási munka mellett 1979 és 2001 között különböző versenyfokozatokban szereplő labdarúgócsapatok munkáját segítette.   

Fontosabb szakmai tevékenységei: 

• A Magyarkanizsai Községi Sportszövetség igazgatóbizottságának tagja 2002 és 2006 között.    
• Vajdaság Autonóm Tartomány Sportintézete tudományos tanácsának tagja 2004 és 2006 között.      
• A Magyar Tudományos Akadémia külhoni köztestületének tagja 2002-től.      
• A Magyar Sporttudományi Társaság iskolai és diáksporttal foglalkozó szakosztályának tagja 2004-től.      
• A Magyarkanizsai Pedagógusegyesület alapító tagja 2001-ben.      
• A szerbiai Oktatási Minisztérium oktatási reformok előkészítésével megbízott munkacsoportjának tagja 2002 és 2003 között.      
• A belgrádi Oktatási Minőségbiztosítási Intézet általános iskolai oktatás minőségét ellenőrző bizottságának tagja 2005 és 2007 között.      
• A magyarul tanuló tehetségeket felkaroló zentai Bolyai Farkas Alapítvány igazgatóbizottságának tagja 2007-től.      
• Az Újvidéki Egyetem Tanácsának tagja 2006-tól.      
• A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Tanácsának tagja és tanszékvezetője.

Előadója és szervezője volt 67 oktatással, sporttal, testneveléssel, valamint oktatási és sportmenedzsmenttel foglalkozó tudományos tanácskozásnak (Győr, Budapest, Szabadka, Újvidék, Herceg Novi, Szarajevó, Aranđelovac, Arad, Belgrád). A különböző hazai és külföldi szaklapokban, szöveggyűjteményekben, pedagógiai évkönyvekben 54 munkát jelentetett meg társ- vagy önálló szerzőként.  Egy tankönyv szerzője, valamint Szerbiában a testnevelés oktatásának jelenleg érvényes követelmény rendszerének társszerzője.

Érdeklődési és kutatási területe az oktatás és nevelés szerkezetének, módszereinek fejlesztése, valamint az iskolás gyerekek egészséges életmódjának, testi és lelki fejlődésének biztosítása a szervezett szabadidős foglalkozások alkalmazásával.