Rođena je 1983. godine u Subotici. Udata, majka jednog deteta.

Nakon završetka Srednje medicinske škole 2 godine je radila na dečjem odeljenju Opšte bolnice Subotica. Diplomirala je 2008. godine na Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Subotici.

2010. godine završila je obuku za metodologiju igara u naručju  ,,Kerekítő“,  u Budimpešti.

2011. godine zavšila je obuku za savetnika za nošenje beba u Školi za nosioce beba,,Beli Buba“ u Budimpešti. Kao savetnik za nošenje beba drži predavanja na kursevima za trudnice u Subotici i Bačkoj Topoli.

Od juna 2013. godine obavlja administrativne zadatke Vojvođanskog centra za metodiku.

Septembra 2013. godine započinje svoj rad u Upravi Mađarskog nacionalnog saveta, kao pomoćnik službenika za pitanja visokoškolskog obrazovanja.