Rumenyákovity Melinda, službenik zadužen za visoko obrazovanje, civilnu sferu i omladinu

Rumenyákovity Melinda, službenik zadužen za visoko obrazovanje i omladinu

Rođena je 7. aprila 1982. godine u Subotici.  

Visokoškolske studije je započela na subotičkom odseku somborskog Pedagoškog fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, ali je diplomirala na odseku nastavnika razredne nastave na Učiteljskom fakultetu na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici.  Drugu visokoškolsku diplomu je stekla na zajedničkom odseku za organizaciju manifestacija subotičkog Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku i Zavoda za obrazovanje odraslih Pedagoškog fakulteta Đula Juhas iz Segedina 2009. godine.  Još za vreme srednje škole upoznala se sa svetom omladinskih i nevladinih organizacija u Vojvodini, u kojima je radila, i još uvek radi, kao volonterka.   Učestvovala je u organizaciji velikog broja međunarodnog seminara, kurseva usavršavanja i manifestacije.  Prvo je bila zaposlena u subotičkom Omladinskom centru (sedište VIFO-a i VaMaDiS-a) a posle u subotičkoj nevladinoj organizaciji Probitas.

Od decembra 2011. je referent za visokoškolsko obrazovanje i omladinu Nacionalnog saveta Mađara.