Kolozsi Andrea, službenik zadužen za opšte sekretarske poslove

Rođena je 7. januara 1977. godine u Subotici.  Udata, majka dvoje dece.  Osnovnu, srednju i višu školu je završila u Subotici.  Diplomirala je 1998. godine na Višoj školi za vaspitače u Subotici.

Saradnica je Nacionalnog saveta Mađara od maja 2010. godine.  Obavlja funkciju referenta za opšte sekretarske poslove.