Kontakt

NACIONALNI SAVET MAĐARSKE NACIONALNE MANJINE

Adresa: Srbija, 24000 Subotica, Age Mamužića 11/II

Tel/fax: 024/524-534

   E-mail: office@mnt.org.rs