Krizbai Hajnalka


Születtem 1947. december 21-én Nagybecskereken. Az elemi  iskola befejezése után beiratkoztam  a szabadkai magyar nyelvű tanítóképzőbe, amit 1968-ban sikeresen el is végeztem. Nagybecskerek ösztöndíjasaként reméltem, hogy álláshoz jutok, de a fiatal, tudással teli szakemberre már akkor sem volt szükség.

Férjhezmentem és munka híján, 1971-ben kerültem Németországba (Vöhringen, Ulm mellett). Ott többször megpályáztam az ott élő családok gyermekeivel való munkát a Jugoszláia által megszerzett hétvégi iskolába. Politikai beállítottságom és a nemzeti hovatartozásom miatt onnan is elutasítottak. Lányom 1973-ban, fiamj 1982-ben született. Hazaköltöztünk.

A Temesvajkói (Vlaujkovác) Branko Radičević, majd a verseci Vuk Karadžić Á.I-ban vállaltam tanítói állást 1983-ban. Magyar anyanyelvű gyermekekkel dolgoztam, 1992-ig kombinált, majd osztatlan tagozaton. Közben szerb nyelven a verseci  Živa Jovćnović tanárképzőbe befejeztem a főiskolát.

A beolvadás, majd a gyermekek kis létszáma megtette a magáét. A magyar tagozatot szegszüntették 1992 őszén.

Átkerültem szerb tagozatra. Magam köré gyűjtöttem a szerb osztályokba járó magyar anyanyelvű gyermekeket és foglalkoztam velük. Heti két órán, önképzőkörökön, nyári táboroökban, különböző fellépéseken gyakorolták, mentették a feledéstől anyanyelvüket. Az Illyés Közalapítvány Budapestről segítette munkámat.

A helyi Petőfi Sándor Kultúregyesület titkára, népdalkörvezetője és művelődési életének megszervezője is én lettem. Számtalan rendezvényt tudok magam mögött. Ilyen a Herczeg Ferenc Emléknapok megszervezése, jeles ünnepeinkről való megemlékezés, dél-bánáti anyanyelvápoló táborok (12 itt Fejértelepen (Susara) és a 3 nemzetközi, ahol 60-120 gyermekkel dolgoztam ötödmagammal). 2006-ban egyike voltam a főszervezőknek a vajdasági magyarság legnagyobb seregszemléjének a Durindó és Gyönygyösbokrétának, amit abban az évben itt Versecen tartottunk meg.

A délvidéki magyarságért tett munkámért ARACS plakettel tüntette ki a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség.

2009 szeptemberében nyugdíjaztak. Külön megtisztelés számomra, hogy a Magyar Nemzeti Tanács Közoktatási Bizottságának tagja lehetek és tapasztalatommal segíthetem annak munkáját.