dr. Harmath Károly

HARMATH Károly Oromon született  1950-ben.

Ferences pap, egyházi cikkíró, szerkesztő, műfordító.

A teológia első és második évét a rend fiumei-tersattói Bölcsészettudományi Intézetében hallgatja, diplomát Assisiben a Pápai Lateráni Egyetemen szerez 1976-ban. Egyháztörténelmi magisztrátust 1982-ben, majd teológiai doktori fokozatot szerez 1986-ban szerez Budapesten.

Lelkipásztor Szabadkán (1976–1977), Bécsben (1978), Našicén (1979), Újvidéken (1979–). 1982-2000. között több alkalommal a ferences rend generális vizitátora, hat éven át a rend magyar tartományainak nevelésüggyel megbízott generális delegátusa; újvidéki házfőnök. 1994-2009 között a Szabadkai Püspökség Teológiai-Katekétikai Intézetének prorektora és emellett 1994-től rendes teológiatanára.

Az Agapé című folyóirat alapítója kiadója és főszerkesztője (1977–1990), az Agapé Könykiadó és Nyomda alapítója és igazgatója (1979 - 1990-től Szegeden is). A Hitélet c. folyóirat kiadója és főszerkesztője (1990-). Alapítója és vezetője még a további intézményeknek: Domus Pacis, Ferences Lelkiségi és Közösségi Ház Horgosnál (1997), Bonaventurianum Ferences Fiúkollégium és Művelődési Ház, Újvidék (2001), Poverello Alapítvány, Szabadka (2004).

Tagja az UCIP-nek  (Katolikus Újságírók Nemzetközi Szövetsége), az ELCE (Európai Katolikus Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése) tagja, az EFRA (Ferences Könyvkiadók Nemzetközi Társulása) alapító tagja, a Magyar Katolikus Könyvkiadók Egyesülésének alapítója és elnöke, a Magyar Katolikus Újságírók Szövetsége (MAKUSZ) tagja, a Jugoszláviai Média Dolgozók Egyesülésének elnöke, a Magyar Püspökkari Konferencia Médiabizottságának és a Szerbiai Püspökkari Konferencia Teológiai Bizottságának tagja.

Publikációi:  Pietrelcinai Pio atya (1979), Mi történik Međugorjéban?(1987), A hit reményében (vallási publ., 1998),Érted, amit olvasol? Bibliai kvíz egyéni és csoportmunkához (1999), Jubileum (2000).

Díjak: „Emberségért”, bronz fokozat (Magyar Börtön-Pasztorációs Társaság, Szeged 1992), Üzenet-díj (Szabadka ,1997), Szeged Város Díja (2001), Táncsics Mihály-díj (2003), Kultúra Szikrái-díj (2004), Fraknói Vilmos-díj (2004), a Magyar Kultúra Lovagja (2009).