dr. Hódi Sándor

Hódi Sándor pszichológus, közíró, társadalomkutató, a Magyar Nemzeti Tanács Kulturális bizottságának tagja. 1943-ban született Nagytószegen, az ált. iskolát Kisoroszon, a gimnáziumot Nagybecskereken végezte. Budapesten, az ELTE BTK pszichológia tanszékén szerez klinikus szakpszichológus oklevelet. 1974-ben Bp.-en bölcsészdoktorrá avatják, 1975-ben, Zágrábban tudományos doktori fokozatot szerez. Üzempszichológusként, majd klinikus pszichológusként dolgozott Adán, néhány évig a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium tanára Zentán. 1989-1991 Stresszkutató Int., alapító-igazgatója, 2001-től a Széchenyi István Stratégiakutató és Fejlesztési Intézet alapító-igazgatója. Szakterülete: Öngyilkosság kutatás, társadalmi devianciák, nemzeti identitászavarok, etnopszichológia, családkutatás, tehetséggondozás, kisebbségkutatás, személyiségfejlesztés és közösségszervezés. A 90-es években aktívan részt vett a vajdasági magyarság megszervezésében. Számos szervezet létrehozása fűződik a nevéhez, amelyekben magas tisztségeket töltött be. A Kárpát-medencében nevéhez fűződik az első magyar autonómia-tervezet összeállítása és megjelentetése magyar, angol, francia, orosz, német és eszperantó nyelven (1992), politikusként azóta is a magyar autonómia gondolatának következetes képviselője. Eddig 25 önálló könyve jelent meg, további 32 könyvnek szerkesztője és/vagy társzerzője, és több mint 300 tanulmánynak vagy esszének a szerzője. A Stratégiai Füzetek sorozat kiadója. Az MTA határon túli köztestületének a tagja, 2002-2010 között a Magyar Nemzeti Tanács tagja.