3/2014 számú határozat az MNT szerveiben levő munkahelyek szabályozásáról szóló határozat módosításáról

A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének b) és c) pontja és 48. szakasza (1) bekezdése alapján (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), 2014. május 15-én Tanács XLII. rendes ülésén  meghozza

 

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS SZERVEIBEN LEVŐ MUNKAHELYEK

SZABÁLYOZÁSÁRÓL  SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

  1. szakasz

 

         Ezen határozattal módosításra kerül a Magyar Nemzeti Tanács szerveiben levő munkahelyek szabályozásáról szóló határozat (elfogadva 2010. szeptember 3-án 24/2010 iratszám, 2011. november 22-én H/61/2011 iratszám és  2012. szeptember 27-én H/21/2012 iaratszám alatt).

 

2. szakasz

       Az 1. szakasz a következőképpen módosul:

     “A Tanács szerveiben betölthető munkahelyek száma a következőképpen kerül meghatározásra:

I - a Tanács elnöke……………………………… -1

II - a Tanács Közigazgatási Hivatalában összesen 22 munkahely, ezek csoportonként

                   a./ a Közigazgatási Hivatal elnöke - 1

                   b./ tanácsos                                     - 6

                   c./ hivatalnok                                - 14

                   d./ gyakornok                                  - 1

III- a Tanács állandó bizottságaiban vagy konzultatív testületében .................................................................……… - 6

         Összeszen 29 betölthető munkahely.

 

3. szakasz

 

         A határozat további rendelkezései hatályban maradnak.

 

     4.  szakasz

 

         Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

         Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám:_H/3/2014_

Kelt:__2014. május 15-én__

 

                                                                                   

              ifj.dr. Korhecz Tamás                                                             Várkonyi Zsolt

                         elnök                                                                               jegyző     


3/2014 számú határozat az MNT szerveiben levő munkahelyek szabályozásáról szóló határozat módosításáról