8/2014 számú határozat az adai Műszaki Iskola nevének megváltoztatásáról szóló határozat jóváhagyásáról

AMagyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) A Nemzeti kisebbségek nemzeti tanácsairól szóló törvény 11. szakasza (1.) bekezdése (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye 72/2009, 20/2014 – AB határozat és 55/2014)valamint a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének h) és v) pontja és a 48. szakasz (1) bekezdése (elfogadva 2011. október 20-án H/56/2011 iratszám alatt), alapján, a  XLIV. rendes ülésén  2014.  július 9-én meghozza

 

AZ ADAI MŰSZAKI ISKOLA NEVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT JÓVÁHAGYÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

         1./ A Tanács Közoktatási Bizottságának ajánlása alapján a Tanács JÓVÁHAGYJA az adai Műszaki Iskola nevének megváltoztatásáról szóló, az intézmény iskolaszékének 2014. június 30-án 03-156/2014 elfogadott határozatát, mely szerint a Magyar Nemzeti Tanács által társalapított, az Ada, Moša Pijade 47. sz. alatti intézmény eddigi nevét  MŰSZAKI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ADA névreváltoztatja.

          2./ Jelen határozat rendelkezéseiről a törvényes határidőn belül az illetékes szervek kiértesítésre kerülnek.

         3./  Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

               Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

         

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

 Szabadka,Ago Mamužić u 11./II.

Iratszám: __H/8/2014__

Kelt: __2014. július 9-én__

 

 

         ifj.dr. Korhecz Tamás                                                                 Várkonyi Zsolt

                     elnök                                                                                  jegyző     


8/2014 számú határozat az adai Műszaki Iskola nevének megváltoztatásáról szóló határozat jóváhagyásáról