28/2010 - számú MNT határozat- A Magyar Szó közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Magyar Szó közvállalat Magyar Szó lapkiadó Kft-vé átalakításáról szóló határozat módosításáról

A Magyar Szó Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó Lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló határozat – elfogadva 2006. november 11.- én (a továbbiakban: Alapító okirat)  7. szakasza (1.) bekezdésének  6. pontja  és a Tevékenységek besorolásáról szóló törvény 6. szakasza (2.) bekezdése alapján a Magyar Nemzeti Tanács 2010. október 18-án elfogadja a következő    

A MAGYAR SZÓ KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI JOGAINAK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS A MAGYAR SZÓ KÖZVÁLLALAT MAGYAR SZÓ LAPKIADÓ KFT.-VÉ ÁTALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

I.

A Magyar Szó Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Magyar Szó Közvállalat Magyar Szó Lapkiadó Kft.-vé átalakításáról szóló határozat (a továbbiakban: Alapító okirat) 4. szakasza (aszerint, hogy a meglévő többségi tevékenységi kód amely össze lett hangolva a Tevékenységek besorolásáról szóló törvénnyel – új tevékenységi kód 5813 -  újabb tevékenységek kerülnek meghatározásra összhangban a Tevékenységek besorolásáról szóló törvény 6. szakaszának (2.) bekezdésével) a következőképpen módosul:

„4.szakasz

A D.o.o. Magyar Szó Kft. alaptevékenysége:

58.13 Újságkiadás

amely tartalmazza:

újságkiadás, reklám és hirdetőújságok kiadása legkevesebb heti négyszeri megjelenéssel, nyomtatott vagy elektronikus formában vagy világhálón,  

A D.o.o. Magyar Szó Kft egyéb törvénnyel meghatározott tevékenységeket is végez a következők szerint:

18.1 Nyomdai tevékenység és nyomdai szolgáltatások 

amely tartalmazza:

újságnyomtatás, könyvnyomtatás, időszakos kiadványok, üzleti formanyomtatványok, üdvözlőlapok és egyebek nyomtatása, és nyomtatással kapcsolatos egyéb tevékenységek mint pl. könyvkötészet, grafikus matricák készítése, adatelőkészítés a nyomtatáshoz. A nyomtatás különféle technikákkal és különféle anyagokkal történhet.

18.11 Újságnyomtatás

amely tartalmazza:

újságnyomtatás és egyéb időszakos kiadványok nyomtatása legkevesebb heti négyszeri megjelenéssel

18.12 Egyéb nyomtatás

amely tartalmazza:

magazinok nyomtatása és egyéb időszakos kiadványok nyomtatása kevesebb mint heti négyszeri megjelenéssel

könyvnyomtatás, brosúrák, kottafüzetek, mappák, atlaszok, plakátok, játékkártyák, reklámkatalógusok, prospektusok és egyéb reklámanyagok, posta és illetékbélyegek, tulajdonlapok, csekkek és más értékpapírok, nyilvántartások, albumok, naplók, naptárak, üzleti formanyomtatványok és más kereskedelmi anyagok, tartós személyi papírok és egyéb nyomtatott anyag nyomtatása lenyomatos nyomdagépekkel, ofszet gépekkel, gravírozó gépekkel, flekszografikus gépekkel és egyéb nyomdagépekkel, másológépekkel, számítógép nyomtatóval, fénymásoló és hőmásoló gépekkel.

öntapadós termékek készítése,

közvetlen nyomtatás textilre, fára, kerámiára, fémre, üvegre, műanyagra (pl.: reklámszatyrokra).

18.13 Nyomdai előkészítés szolgáltatása    

amely tartalmazza:

adatbeviteli tevékenység: nyomtatási formák előkészítése, a szöveg és képek kinézetének beállítása, bemenő adatok beállítása, bemásolás és optikai tulajdonságok felismerése, elektronikus kinézet, a szöveg és képek filmre, fotópapírra, és egyszerű papírra való rendezése, adatbevitel a nyomtatáshoz bemásolással és optikai tulajdonságok olvasásával.

iratformálás és más nyomdai előkészítő tevékenységek

digitális adatok előkészítése, nagyítás, kiválasztás, adatösszekapcsolás mágneses adathordozókon,

adatelőkészítés és feldolgozás multimediás szükségletekre,

nyomdai előkészítés minden fajta nyomtatáshoz (flekszográf,plasztikus, fotópolimer, polimer és litografikus lemezek, sziták és sablonok),

reljef nyomtatás előkészületei,

gravírozás, cilinder és lemez bevésése,

litografikus lemezek előkészítése,

grafikusmunkák mint pl. a Braille írás és a rejlef nyomtatás lenyomatozása, fúrás, perforálás, laminírozás bedobás, lenyomatozás stb.

reprográf termékek készítése,

nyomdatermékek formázása, helyesbítések és hasonlók.

18.14       Könyvkötői és hasonló szolgáltatások

amely tartalmazza:

nyomtatás utáni befejező eljárások, könyvkötészet, brosúrák, magazinok és különféle eljárással készített katalógusok, vágás, hajtogatás, végleges kötés (műanyaggal),

főterv, vázlat, minta makett és egyéb reprográf termékek előkészítése és kidolgozása,

könyvoldalak rendezésének, brosúrák, magazinok, katalógusok és egyebek, melyek hajtogatással, összeállítással, varrással, ragasztással, bekötéssel  stb.  befejező munkái, arany-nyomás,

ügyviteli formanyomtatványok, matricák, naptárak, reklámanyagok prospektusok és egyebek befejező papír és kartonmunkálatai, melyeket hajtogatással, ragasztással, lyukasztással, perforálással, rejlefen történő modelezéssel, műanyagbevonat készítésével stb.

CD-ék és DVD-ék befejező munkálatai

egyéb befejező munkálatok (színezés, szortírozás, jelölés)

befejező postai szolgáltatások (egységesítés és borítékok elkészítése)

58 Kiadói tevékenység

Könyvek, brosúrák, prospektusok, szótárak, enciklopédiák, atlaszok, mappák és térképek, újságok, folyóiratok, időszakos folyóiratok, névjegyzék és címtár és egyéb kiadványok  kiadása, szoftverkiadás,

A kiadás a kiadványok széles körben való terjesztése (terjesztés nagy számú felhasználó irányába)

Magába foglalja a kiadás minden lehetséges formáját (nyomtatott kiadás, elektronikus vagy audio formában, világhálón, multimédiás termékek mint pl. kézikönyvek CD-én stb.   

58.1 Könyv és folyóirat kiadás, és más kiadói tevékenységek

Könyvek, újságok,magazinok és más időszakos folyóiratok, címtárak, postakönyvek, fotók, képeslapok, naptárak, formanyomtatványok, poszterek, művészeti alkotások másolatai. Ezen kiadványokat az alkotókészség megléte és a szerzői jog védelme jellemzi.   

58.11 Könyvkiadás

amely tartalmazza:

könyvek nyomtatott és elektronikus  vagy hangzó formában vagy a világhálón,

brosúra, prospektus, szórólap, és hasonló kiadványok, ideértve a szótárakat és enciklopédiákat,

atlaszok, térképek

enciklopédiák CD-én

58.12 Névjegyzékek és címtárak kiadása

Adatbázis(lista) kiadása védett formában de nem tartalmilag. Ezen listák kiadhatók nyomtatott vagy elektronikus formában.

58.13 Újságkiadás

amely tartalmazza:

újságkiadás, hirdető újságok kiadása, legalább négyszeri heti megjelenéssel, nyomtatott vagy elektronikus formában vagy a világhálón,

58.14 Folyóiratok és időszakos kiadványok kiadása

amely tartalmazza:

folyóiratok és egyéb időszakos kiadványok melyek heti négy alkalomnál kevesebbszer jelennek meg, nyomtatott vagy elektronikus formában vagy a világhálón,

rtv műsorújságok

58.19 Egyéb kiadói tevékenység

amely tartalmazza:

on-line kiadást: katalógusok, fényképek, gravírok, képeslapok, üdvözlőlapok, formanyomtatványok, poszterek, művészeti alkotások másolatai, reklámanyagok, egyéb nyomtatott anyag, statisztikai és egyéb információk.” 

 

A  második bekezdés változatlan marad .

 

II.

Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS
Szabadka, Ago Mamužić u 11./II.
Iratszám: __28/2010___
Kelt: _2010.október 18.-án_

 

ifj.dr. Korhecz Tamás
elnök s.k.

Várkonyi Zsolt
jegyző s.k.


Letölthető dokumentumok