29/2010 számú MNT határozat a Hét Nap Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Hét Nap Közvállalat Hét Nap Kft.-vé átalakításáról szóló határozat módosításáról szóló határozata

                A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) a Tanács Alapszabályának 16. szakasza (1) bekezdésének f) pontja és 48. szakasz (1) bekezdése alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám alatt és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt),  az V. rendes ülésén, 2010. november 29-én meghozza

A HÉT NAP  KÖZVÁLLALAT ALAPÍTÓI JOGAINAK ÁTVÉTELÉRŐL ÉS A HÉT NAP KÖZVÁLLALAT HÉT NAP  KFT.-VÉ ÁTALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

1. szakasz

        Ezen határozattal módosításra kerül a Hét Nap Közvállalat alapítói jogainak átvételéről és a Hét Nap Közvállalat Hét Nap Kft.-vé átalakításáról szóló határozat (elfogadva 2004. szeptember 10.-én 5/2004 iratszám és 2006. november 27.én 6/2006 iratszám alatt)   

 

2. szakasz

         A Tanács hatályon kívül helyezi az 1.szakaszban megjelölt határozat 14/c szakaszát.      

 

3. szakasz

         Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

         Jelen határozat a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka, Ago Mamužić u 11/II.

Iratszám: H/29/2010

Kelt: 2010. november 29-én

       

ifj.dr. Korhecz Tamás

elnök  

                                  

Várkonyi Zsolt

jegyző


29/2010 számú MNT határozat

  1. cím nélkül (26 KB)