31/2010 számú MNT határozat - a Tanács 2011. évi költségvetéséről szóló határozata

          A Magyar Nemzeti Tanács (továbbiakban: Tanács) az Alapszabálya 16. szakasza (1) bekezdésének d) pontja alapján (elfogadva 2010. július 3-án 12/2010 iratszám és 2010. július 30-án 16/2010 iratszám alatt), a VI. rendes ülésén, 2010. december 29-én meghozza:

 

A TANÁCS 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZATÁT

 

1. szakasz

        A Tanács 2011. évi bevételeinek összegét 125.772.000,00dinárban állapítja meg.

 

2. szakasz

        A Tanács 2011. évi bevételei a bevételi források szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

     

Gazdasági jegyzékszám 

Bevételi forrás

Összeg

3117

A 2010. évből átvitt eszközök

7.000.000,00

7310

Külföldi államok adományai

43.54         43.500.000,00

7330

Költségvetési támogatás (köztársasági, tartományi és önkormányzati)

 72.900.000,00

 

Köztársasági

53.000.000,00

 

Tartományi

16.900.000,00

 

Önkormányzati

3.000.000,00

7411

Kamatbevétel

50.000,00

7440

Jogi és természetes személyek önkéntes adományai

22.000,00

7450

Egyéb, máshova be nem sorolt bevételek

2.300.000,00

 

 Mindösszesen:

125.772.000,00

 

 

 

 

3. szakasz

A Tanács 2011. évi kiadásainak összegét 125.772.000,00dinárban állapítja meg.

 

4. szakasz

A Tanács 2011. évi kiadásai a kiadási előirányzatok szerint az alábbi összegekben kerülnek megállapításra:

       
 

 

 

 

 

Gazdasági jegyzékszám

 

Kontó

 

 

Kiadási előirányzat

 

Összeg

 

 

 

 

410

 

Alkalmazottakkal kapcsolatos kiadások

34.755.000,00  

411

411000

Az alkalmazottak bére, pótlékai és térítményei

20.000.000,00  

412

412000

Az alkalmazottak bérköltsége és az MNT tagok, tisztségviselők és bizottsági tagok illetménye és egyéb tiszteletdíjak alapján a munkaadót terhelő szociális járulékok

7.000.000,00  

413

413000

Természetbeni juttatások

430.000,00  

415

415110

Alkalmazottak útiköltségtérítése

100.000,00  

416

416000

Az alkalmazottak jutalma és egyéb kiadások

7.225.000,00  

 

 

 

 

420

 

Áruk és szolgáltatások igénybevétele

58.770.000,00  

421

 

Állandó költségek

3.855.000,00  

 

421100

A fizetésforgalom és a banki szolgáltatások költségei

120.000,00  

 

421210

Elektromos energia költsége

10.000,00  

 

421390

Egyéb kommunális költségek

10.000,00  

 

421400

Kommunikációs költségek

2.000.000,00  

 

421500

Biztosítási költség

500.000,00  

 

421610

Terembérlet

165.000,00  

 

421620

Felszerelések bérlete

50.000,00  

 

421910

Egyéb költségek

1.000.000,00  

422

 

Utazási költségek

28.690.000,00  

 

422110

Belföldi napidíj

250.000,00  

 

422194

Saját gépjármű használata alapján fizetett költségtérítés - belföld

2.605.000,00  

 

422210

Külföldi napidíj

285.000,00  

 

422293

Saját gépjármű használata alapján fizetett költségtérítés - külföld

200.000,00  

 

422410

Diákok utaztatása

25.000.000,00  

 

422900

Egyéb utazási költség

350.000,00  

423

 

Szerződés alapján végzett szolgáltatások

12.325.000,00  

 

423100

Adminisztratív szolgáltatások

850.000,00  

 

423200

Számítástechnikai szolgáltatások

350.000,00  

 

423300

Alkalmazottak oktatása és képzése

250.000,00  

 

423400

Tájékoztatási szolgáltatások

6.825.000,00  

 

423500

Szakszolgáltatások

1.800.000,00  

 

423700

Reprezentációs költség

2.250.000,00  

424

 

Speciális szolgáltatások

10.650.000,00  

 

424210

Oktatási szolgáltatás

10.650.000,00  

425

 

Folyó javítás és karbantartás

1.115.000,00  

 

425100

Épületek folyó javítási és karbantartási költségei

15.000,00  

 

425200

Felszerelések folyó javítási és karbantartási költségei

1.100.000,00  

426

 

Anyagköltség

2.135.000,00  

 

426100

Adminisztratív anyagok költsége

425.000,00  

 

426300

Alkalmazottak oktatásához és képzéséhez szükséges anyagok

200.000,00  

 

426400

Közlekedéshez kapcsolódó anyagok

1.450.000,00  

 

426800

Tisztítószerek és egyéb

60.000,00  

 

 

 

 

460

 

Támogatások és egyéb transzferek

11.850.000,00  

465

465100

Egyéb folyó támogatások és transzferek

11.850.000,00  

 

 

 

 

480

 

Egyéb kiadások

9.650.000,00  

481

481900

Non-profit szervezetek támogatása

6.000.000,00  

482

482100

Egyéb adók

3.600.000,00  

 

482200

Kötelező illetékek

50.000,00  

 

 

 

 

490

 

Adminisztratív költségvetési  transzferek és tartalék eszközök

5.782.000,00  

499

499000

Tartalék eszközök

5.782.000,00  

 

 

 

 

510

 

Alapeszközök

4.965.000,00  

512

 

Gépek és felszerelés

2.165.000,00  

 

512100

Közlekedéshez kapcsolódó felszerelés

1.300.000,00  

 

512200

Adminisztratív felszerelés

865.000,00  

 515

 

Szellemi vagyon

2.800.000,00  

 

515110

Számítógépes szoftver

1.000.000,00  

 

515120

Irodalmi és művészeti alkotások

1.800.000,00  

 

 

 

125.772.000,00  

           

         

5. szakasz

            A Tanács költségvetésének törvényes felhasználásáról a Tanács elnöke dönt a Közigazgatási Hivatal megfelelő előterjesztései alapján.

 

6. szakasz

           Jelen határozat az elfogadásának napján lép hatályba.

           Jelen határozat a Tanács hivatalos honlapján kerül közzétételre.

 

MAGYAR NEMZETI TANÁCS

Szabadka,Ago Mamužić u 11/II.

Iratszám: _H/31/2010__

Kelt: _2010. december 29._

                                                                                  

ifj.dr. Korhecz Tamás
elnök

Várkonyi Zsolt
jegyző

                                                                               31/2010 számú MNT határozat - a Tanács 2011. évi költségvetéséről szóló határozata

  1. cím nélkül (143 KB)