4/2011 - számú MNT határozat - Az id. Kovács Gyula Általános Iskola alapítói jogai részben történő átruházásának kezdeményezéséről