Önállósulna a Népszínház Magyar Társulata

Elérkezett az idő az elképzelés megvalósításra – Létrejön-e a Vajdasági Magyar Nemzeti Színház?

Korábban már szó esett róla, a kezdeményezés most újra napirendre került: önállósulna a szabadkai Népszínház Magyar Társulata és ezt követően Vajdasági Magyar Nemzeti Színház néven működne. E kezdeményezést a társulat mellett az MNT is támogatja.

– A társulat 2003-ban kereste meg azokat, akik meghatározói voltak a kulturális életnek, de testületi döntés az önállósulásról mégsem született meg. Hogy miért nem, azt nem tudom, de az biztos, hogy a társulat fontosnak tartotta ezt a kezdeményezést. Úgy gondolom, nem is az a lényeges, hogy miért nem történt meg eddig, hanem az, hogy most biztosan az a pillanat van, amikor a nemzeti tanácsokról szóló törvény is lehetőséget teremt erre, hogy ezt a munkát elvégezzük, és olyan helyzetbe hozzuk a magyar társulatot, ami az ő számukra fontos – mondta el lapunknak Lovas Ildikó, a Magyar Nemzeti Tanács művelődési tanácsosa.

A névválasztás – Vajdasági Magyar Nemzeti Színház – megosztotta a véleményeket azon a megbeszélésen, amelyre Lovas Ildikó a színházak vezetőit hívta össze. Ám a művelődési tanácsos szerint jó az, hogy a szakma is véleményt mondott, és végül a többség el is fogadta ezt az elnevezést. A szakmai megvitatás, megalapozottság fontos, hiszen a név nemcsak egy puszta forma, hanem tartalmat is jelöl, másrészt pedig bebizonyosodott, hogy a társ

– A Népszínház 51 százalékban tartományi alapítású színház. Logikus, hogy ez a nevében is megjelenik. Tudjuk, hogy miért is tartományi alapítású: valamikor ez volt a tájoló színház. A tájolás tehát eredendően a Népszínház feladata, de személy szerint azt szeretném, ha a többi színház is tájolna, mert ez a mi gazdagságunk, hogy ennyi színházunk van, és arra vágyom, hogy mindegyik tájoljon. Mindegyik a maga nemében rendkívüli értéket hordoz. A színházak tájolásának terve hamarosan el is készül.

A kezdeményezés tehát most ismét aktuális feladattá vált. Mi a következő lépés? A tanácsostól megtudtuk, az MNT kulturális bizottsága is összeül, szó lesz erről az ügyről is, de testületi döntésekre van szükség ahhoz, hogy a társulat az alapító elé vigye a kezdeményezést. Az MNT a Népszínház Magyar Társulatát kiemelt jelentőségű intézményként határozta meg, és – mint hallottuk – így erőteljesebben, határozottabban szolgálhatják a társulat érdekeit

Tápai Renáta, Magyar Szó, 2010. Szeptember