Sajtóközlemény

A Magyar Nemzet Tanács Kulturális Bizottságának szeptember 28-i ülésén egyhangúlag elfogadták a magyarkanizsai, topolyai, zentai, óbecsei, újvidéki, adai, nagybecskereki, zombori és nagykikindai kiemelt jelentőségű kulturális intézmények javaslatát. Mintegy huszonnyolc intézményről hoztak ilyen döntést.

Emellett a Kulturális Bizottság elfogadta a vajdasági szinten kiemelt jelentőségű professzionális és amatőr rendezvényeket, a kiemelt jelentőségű vajdasági magyar díjakat illetve a kiemelt jelentőségű regionális és kistérségi rendezvényeink sorát is.

Ugyancsak döntés született a szabadkai Népszínház Magyar Társulatának önállósulási törekvése kapcsán illetve a létrehozandó Vajdasági Magyar Nemzeti Színházról. Az MNT Kulturális Bizottsága szavazattöbbséggel döntött arról, hogy támogatja a magyar társulat tíz éves törekvését.

a Magyar Nemzeti Tanács sajtószolgálata